พระสุสานพระเจ้าตากสินมหาราชในประเทศจีน
avatar
ชัย กรุงศรี คนดีศรีอยุธยา> 
ตะลึงพบ--พระสุสานพระเจ้าตากสินในเมืองจีน
> 
> 
> 
ภาพ: แผ่นป้ายหินจารึกไว้ว่า
> "
สุสานของ "แต้อ๊วง" (สมเด็จพระเจ้าตากสินฮ่องทางตอนใต้
> 
ในแผ่นดินพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้)
> 
ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่
> 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ ฤดูใบไม้ผลิ"
> 
> 
ซุ้มประตูทางเข้าพระสุสานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
> 
เมืองเถ่งไฮ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
> 
> 
เถ่งไฮ่เป็นอำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งในเมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนมีประชากรประมาณ
> 
๗๑๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันเถ่งไฮ่เป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่ง ตุ๊กตาต่างๆ
> 
จากบริษัทผลิตของเล่นชื่อดังของโลกไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้หรือตุ๊กตาของวอลต์ดีสนีย์
> 
ที่ส่งไปขายทั่วโลกผลิตมาจากโรงงานในอำเภอเถ่งไฮ่แทบทั้งสิ้น
> 
คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักอำเภอเล็กๆ อย่างเถ่งไฮ่
> 
แต่สำหรับลูกหลานชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทย น่าจะคุ้นหูกับชื่อนี้ดี
> 
> 
คนจีนที่อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาทำมาหากินบนแผ่นดินไทยในอดีต
> 
ส่วนใหญ่มาจากเมืองแต้จิ๋ว โดยเฉพาะจากอำเภอเถ่งไฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล
> 
การเดินทางข้ามมาเมืองไทยสะดวกกว่า ด้วยเหตุนี้คนจีน
> 
ในเมืองไทยส่วนใหญ่จึงพูดภาษาแต้จิ๋ว
> 
> 
บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนนับตั้งแต่ ปรีดี พนมยงค์ ป๋วย
> 
อึ๊งภากรณ์ รวมถึงคนในตระกูลรัตตกุล ตระกูลหวั่งหลี ตระกูลเจียรวรานนท์
> 
ก็ล้วนมีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากอำเภอเถ่งไฮ่
> 
> 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือที่เรามักเรียกกันว่า พระเจ้าตาก
> 
ก็ทรงมีเชื้อสายแต้จิ๋ว พระบิดาของพระองค์เป็นชาวแต้จิ๋ว เกิดในตระกูลแต้ ชื่อนายแต้เจียว
> 
อพยพจากอำเภอเถ่งไฮ่เข้ามาค้าขายในเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
> 
ส่วนพระมารดาเป็นคนไทยชื่อนางนกเอี้ยง มีอาชีพค้าขาย พระ
> 
เจ้าตากทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๒๗๗
> (
หนังสือบางเล่มกล่าวว่าทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๒๗๗)
> 
มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งยัง
> 
ทรงพระเยาว์ พระเจ้าตากทรงได้กลับไปศึกษาที่ประเทศจีนระยะหนึ่งด้วย
> 
> 
พระสุสานด้านในมีแผ่นหินจารึกพระนามแปลเป็นไทยว่า
> "
สุสานในพระเจ้าตากสินแห่งราชตระกูลแต้จิ๋วสร้างในพระเจ้าแผ่นดินจีนเฉียนหลงฮ่องเต้พ.ศ.2339"
> 
> 
นายนิ้ม แซ่ตั้ง วัย ๗๙ ปี
> 
ชาวจีนซึ่งเกิดในอำเภอเถ่งไฮ่และอพยพมาตั้งรกรากในเมืองไทยเมื่อ ๖๐ปีก่อน เล่าให้ฟังว่า
> 
> 
สมัยที่ผมอยู่เมืองจีน คนเถ่งไฮ่รู้จักเมืองไทยดีเพราะเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่คนเถ่งไฮ่เดินทางมา
> 
ค้าขายที่เมืองไทย ที่มาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยเลยก็มีมากความสัมพันธ์ไทย-จีนนั้นแน่นแฟ้นมาก
> 
ถึงกับมีคำไทยที่กลายเป็นภาษาแต้จิ๋ว คือคำว่า ตลาดชาวแต้จิ๋วเอาไปใช้โดยออกเสียงว่า ตั๊กลัก
> 
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย คนจีนที่นั่นก็รับรู้กันโดยตลอด
> 
> 
คนเถ่งไฮ่รู้จักและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากดี เขาเรียกกันว่า?แต้อ๊วง? แปลว่า พระเจ้าแผ่น
> 
ดินตระกูลแต้ บ้านเกิดของผมก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของท่าน จำได้ว่าตอนเด็กๆ
> 
เคยไปเที่ยวบ้านหลังหนึ่งที่เก่าทรุดโทรมมาก เชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดของพระเจ้าตาก
> 
ผมยังเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าเมื่อ?แต้อ๊วง? เกิด พ่อของท่านก็พาท่านกลับมาเรียนภาษาที่เมืองจีน
> 
จนอายุได้๑๐ ขวบจึงส่งมาอยู่เมืองไทย
> 
> 
นายนิ้มกล่าวว่าคนจีนที่อพยพมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนิยมส่งลูกหลานกลับมาเรียนหนังสือที่บ้านเกิด
> 
เพราะต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และที่สำคัญคือ
> 
เมื่อกลับมาเมืองจีนยังมีครอบครัวและญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดคอยดูแล
> 
ซึ่งต่างจากเมืองไทยที่อาจต้องใช้ชีวิตตามลำพัง จากการ
> 
ศึกษาประวัติพระบิดาของพระเจ้าตาก ก็พบว่าไม่มีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยมากนัก
> 
> 
บริเวณแหล่งดูดทรายแห่งหนึ่งในอำเภอเถ่งไฮ่ มีฮวงซุ้ยหรือสุสานเล็กๆ
> 
แห่งหนึ่ง ทางเข้าทำเป็นซุ้มขนาดใหญ่ สุสานแห่งนี้เป็นสุสานเก่าแก่
> 
สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ (พ.ศ.๒๒๗๘-๒๓๓๙) มีป้ายหินจารึกไว้ว่า
> 
> "
สุสานของ แต้อ๊วง ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ ฤดูใบไม้ผลิ"
> 
> 
คนเถ่งไฮ่เชื่อกันว่า หลังจากที่พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์ได้ไม่นาน
> 
บรรดาญาติพี่น้องได้นำฉลองพระองค์กลับมายังบ้านเกิด และฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
> 
> 
คนเถ่งไฮ่ภูมิใจใน แต้อ๊วง มาก
> 
ว่าเป็นคนบ้านเราที่มีวาสนาเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทย
> 
และมีความกล้าหาญยิ่ง เสี่ยงชีวิตไปรบกับพม่าเพื่อกอบกู้ชาติไทย นายนิ้มกล่าว
> 
> 
บริเวณสุสานยังมีป้ายหินอีกแผ่นจารึกไว้ว่าสุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังฉลองพระองค์ของ แต้อ๊วง ที่นำมาจากเมืองไทย
> 
> 
ห้ามผู้ใดทำลายเด็ดขาด ลงชื่อโดยรัฐบาลท้องถิ่นแห่งอำเภอเถ่งไฮ่
> 
> 
ปัจจุบัน สุสานแห่งนี้ยังมีผู้นำดอกไม้ธูปเทียนมาแสดงความคารวะอยู่เป็นประจำ
> 
โดยเฉพาะจากบรรดาลูกหลานคนจีนจากเมืองไทยที่มีโอกาสไปเยี่ยมญาติในประเทศจีน
> 
> 
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
> 
> 
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อแผ่นดินไทย
> 
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงมีพระราชประวัติหายไปกับหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย
> 
> 
สิ่งที่ท่านจะได้เห็นนี้...
> 
> 
คือพระสุสานพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในต่างแดน
> 
> 
คำถาม...ที่ว่า...?
> 
> 
จะเป็นแค่สุสานเก็บฉลองพระองค์ หรือ พระบรมสรีระของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
> 
> 
ความลับที่เก็บซ่อนมาเกือบ 230 ปียังคงต้องรอการพิสูจน์ต่อไป

 


 ผู้ตั้งกระทู้ ชัย กรุงศรี คนดีศรีอยุธยา (ChaiKrungsriKondeeSriAyudhya-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-16 11:08:03 IP : 58.11.97.143


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3222826)
avatar
คนทำนา

ด้วยความเคารพในพระองค์ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น คนทำนา วันที่ตอบ 2010-06-05 17:39:14 IP : 125.26.142.145[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.