บทกวีทิพย์ :: นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
avatar
ชัย แสงทิพย์


 

1.ประธานพระคาถา(เต็ม)-

"นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ กะภะกะสะ นะมะอะอุ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุฯ"

(ย่อ)-"นะโมพุทธายะ" หรือ "ยะธาพุทโมนะ"

หรือ"นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ"

.......(ย่อ)ชาวแสงทิพย์ฯใช้เป็นคาถาเปิดจิตเพื่อรับแสงทิพย์จากนิพพานโดยตรง และใช้เป็นคำบริกรรม คาถาใช้ได้ทั่วไปทุกด้าน.....

2.คาถาเปิดสามโลกพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

"นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะเปิด โมเปิด พุทเปิด ธาเปิด ยะเปิด เปิดโลกด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ"

3.คาถา"นะโมพุทธายะ พลังพระช่วยลูกด้วย!!!"

.......ใช้ในเวลาเกิดเหตุเพทภัยฉุกเฉิน ขอพลังพระคุณพระ(พระบรมธรรมบิดา พระพุทธเจ้า)ช่วยเหลือแบบเร่งด่วนกะทันหัน!!!

4.รองประธานพระคาถา

"นะมะพะทะ หรือนะมะพะธะ"(คาถาตาทิพย์-สวดแล้วได้ทิพพจักขุญาณ และใช้ในมโนมยิทธิด้วย)

......ชาวแสงทิพย์ฯใช้เป็นพระคาถาอาราธนาอัญเชิญพระ 7 พระองค์เข้าตัว หรือปิดทองรับพระเข้าตัว เพื่อให้ท่านมาคุ้มครองป้องกันรักษาตัวตลอด 24 ชั่วโมง ให้พระนำทางสว่างแจ้ง!!!......ในกาลทุกเมื่อ ไม่ว่าเราจะคิด-พูด-ทำอะไร ให้ตั้งอยู่ในความดี ความถูกต้อง บุญกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาและใช้ในมโนมยิทธิ-ฤทธิ์ทางใจด้วย(นะมะ-หายใจเข้า พะธะ-หายใจออก ขอบารมีพระไปได้ที่ทุกแห่ง)......

5..พระคาถาแผ่เมตตาอริยทรัพย์ หรือคาถาเงินล้านเวอร์ชั่นใหม่

"นาสังสิโม พรหมมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภวันตุเม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภวันตุเม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ ละภะดะอะอุ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานิมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ โสตัตตะภิญญา ขีณาสวา อนิยตา นิพพานะ สุขัง เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆฯ"......

......พระคาถานี้ใช้แผ่เมตตา บุญกุศลฝากไปกับแสงทิพย์ฯส่งไปให้ตนเอง พ่อแม่ปู่ย่าตายายมวด ครูอุปัชฌายาจารย์ เทพ พรหม องค์บารมี(องค์ใน)ประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรของเราทุกภพทุกชาติ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณทั่วทั้งสามโลกนี้ ให้ได้รับบุญกุศลและโมทนาบุญกับเราด้วย(เขาจะได้รับบุญ80-90%จากเรา ผู้อยู่ในอยายภูมิได้ลดโทษ 50%ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไป)

......พระคาถานี้ใช้ตักบาตรวิระทะโยที่บ้านและใช้สวดในขณะจุดธูป 16 ดอก อีก 4 ดอกจุดในบ้าน ไหว้พระบิดา พระรัตนตรัยตามปกติ คือไหว้เทพ พรหม 16ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ ผี สัมภเวสี วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายทั่วสามโลกได้ด้วย(สวด9จบ-จุดธูปนอกบ้าน)และใช้ในการรักษาโรคภันไข้เจ็บด้วยแสงทิพย์ฯได้ด้วย(มีเสื้อแดงแสงทิพย์ หรือมีดแสงทิพย์ช่วยด้วยยิ่งดีมากๆ).....

6.คาถาบูชาพระพุทธโสธร(หลวงพ่อโสธร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

"อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ"

"นะ-ทรงฟ้า โม-ทรงดิน พุท-ทรงสินธุ์

ธา-ทรงสมุทร ยะ-ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้าคลาด

ศัตรูภัยพาล วินาศสันติฯ"

7.คาถาบูชาพระพุทธปิยปกาศิต(หลวงพ่อปิยปกาศิต)วัดกองดิน  อ.แกลง จ.ระยอง

"อิติ อิติ ปิยปกาศิต พุทโธคุณัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ"

8.คาถาหลวงปู่ทวด สามีราโม เหยียบน้ำทะเลจืด(พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าในอนาคตกาล)

"อิติ โพธิสัตว์ อิติติอิ  นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา

นะเปิด โมเปิด พุทเปิด ธาเปิด ยะเปิด เปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา"

8.คาถา(บูชา-อัญเชิญ)หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร

"โยอริโย โลกุตตโร จะมหาเถโร อะหังวันทามิ ตังสะทา เมตตาลาโภ นะโสมิยะ อะหะพุทโธ เมตตาคุณัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ".......

.......ใช้ได้ทุกด้าน ทุกเรื่อง เมื่อต้องการขอพบหรือขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร......

9.คาถาหลวงพ่อโอภาสี วัดโอภาสี กทม.

"อิติสุคโต อรหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขมามิหัง"

.......ใช้สวดก่อนนอนที่ในบ้าน นอกบ้าน ในป่า ในวัด ในสถานที่ต่างๆ ปลอดภัยแลฯ.....

 

บทกวีทิพย์ :: นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

 

นะ(น้ำ)คือแม่ยิ่งใหญ่ให้กำเนิด-    ลูกก่อเกิดทั้งตัวมีหัวหู

เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงแลเลี้ยงดู    แม่อุ้มชูลูกเป็นยอดตลอดกาล!!!

โม(ดิน)คือพ่อผู้สร้างทางชีวิต    ประกอบกิจกำจัดทุกข์ให้ศุขศานติ์

แม่+พ่อคือตัวฉันนิรันดร์กาล    ฟ้าประทานให้พัฒนาจิตตาตน

นะ-"พระพุทธเจ้ากกุสันโธ"    พระร่มโพธิ์ต้นภัทรกัปไม่สับสน

โม-"พระโกนาคม"นิยมยล    นิรมลองค์ที่สองถัดรองมา

พุท-"พระกัสสะโป"ธัมโมเลิศ    สุดประเสริฐบูชารักเป็นหนักหนา

ธา-"พระโคดม"องค์ปัจจุบันนิรันตรา-    ยาปัญญาสัพพัญญูผู้รู้จริง!!!

ยะ-"พระศรีอริยเมตไตรย"    ผู้ยิ่งใหญ่เป้าหมายแห่งชายหญิง

ศรีวิไลไร้ทุกข์เข็ญยุคเป็นจริง    แต่นานยิ่งกว่าจะพบประสบองค์!!!

"รับแสงทิพย์อริยธรรม"นำชีวิต    ก้าวไม่ผิดได้ชื่นชมสมประสงค์

"ถือศีลห้า-รับเบ็ดเสร็จพระเจ็ดองค์"    ช่วยเสริมส่งนำพาชีวาคุณ!!!

"สมาธิ-วิปัสสนา"ปัญญายิ่ง    "ทำให้จริง-อย่าเบื่อ...พระเกื้อหนุน"

"อริยมรรค-ผล-นิพพาน"ท่านการุณย์    ช่วยคุณๆผู้มั่นงามใน"ความดี"!!!

เมื่อ"ทำดี-ดีให้จริง"เป็นยิ่งยอด    "ดีให้ตลอด"ถึง"วิมุติ"วิสุทธิ์ศรี

ได้"กลับบ้าน-นิพพาน"เชิดเทิดทวี    "ในชาตินี้ไม่กลับเกิด"ล้ำเลิศเอยฯ....

 

 ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์ 085-1637455 (ChaiSangthip-at-buddhapoem-dot-com ) :: 2010-01-14 10:31:05 IP : 58.8.157.147

 

[1]
ความเห็นที่ 1 (3197741)
 
avatar
หนุ่ย

กระทู้นี้ก็ได้ความรู้ดีเลิศอีกแท้ขอบคุณคุณชัยแสงทิพย์อีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆค่ะ

อนุโมทนาค่ะ

 หนุ่ย  2010-07-21 09:36:22 IP : 125.24.217.63

 
ความเห็นที่ 2 (3235570)
 
avatar
สูญตา

 นโม นมัสการ สาธุ

 สูญตา 2011-02-01 02:21:13 IP : 58.8.103.44

 ผู้ตั้งกระทู้ ชัย แสงทิพย์ (chaisangthip-dot-com-at-msn-dot-com) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-04-25 14:06:08 IP : 110.168.197.32


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.