ดอกบัว 4 เหล่ามีอะไรบ้าง เปรียบถึงอะไร
avatar
โกมลวีรณัฐ


ดอกบัว 4 เหล่า มีอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยค่ะผู้ตั้งกระทู้ โกมลวีรณัฐ :: วันที่ลงประกาศ 2006-07-11 15:23:09 IP : 124.157.236.68


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (541620)
avatar
พุทธญาณ

บัว 4 เหล่า-หมายถึง บุคคล 4 ประเภท หรือ 4 กลุ่ม แยกตามระดับในทางธรรม ดังนี้....

1.บัวก้นบึง-คือ บุคคลที่เปรียบเสมือนบัวก้นบึง ยังคงเป็นเหง้า เป็นหัว จมอยู่ในโคลนตม รอคอยเวลาที่จะแตกเหง้า แตกหัว แตกหน่อเป็นต้นบัวอีกนานมาก และมีโอกาสที่จะเป็นอาหารแก่เต่าปลา ยากที่จะเติบโตเป็นต้นบัวต่อไปได้....

บัวก้นบึง-เปรียบเหมือนบุคคล ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง ขัดกับความเป็นจริงอย่างมาก คือ ไม่เชื่อว่าบาป-บุญมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง เทพ-พรหม-ผี-ปีศาจ-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกายมีจริง ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแต่กลับไปเชื่อว่าตายแล้วสูญ บาปกรรมไม่มี มีชีวิตก็แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอมไปวันๆ สามารถทำความชั่วได้ง่ายๆ บุคคลเหล่านี้ยากแก่การกลับใจเป็นคนดี ยากแก่การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จนมีผู้เรียกว่า "โมฆะบุรุษ" คือ เป็นบุรุษ(บุคคล)ที่เกิดมาสูญเปล่า ชีวิตไร้ค่า เสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือทำประโยชน์แก่ตน ผู้อื่น หรือแก่โลกเลย เป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก คนพวกนี้ แทบว่าไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเลย เป็นอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วย....

2.บัวใต้นำ-หมายถึง บุคคลที่ยังดี ค่อยยังชั่วกว่าประเภทบัวก้นบึงอยู่บ้าง จมอยู่ใต้น้ำ รอวันเวลาเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในโอกาสต่อไป พวกนี้ยังพอมีศีลอยู่บ้าง เป็นบางข้อ ดีบ้างชั่วบ้างปะปนสลับกันไป ถ้าพวกนี้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่ดี แนะนำให้คำปรึกษา เขาก็มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไป....

3.บัวปริ่มน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจพอสมควรแล้ว ศีล 5 อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง มีโอกาสทำบุญทำทาน กุศลต่างๆบ่อยๆ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา พวกนี้ถ้าได้พบผู้แนะนำที่ดี เขาก็สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปเป็นกัลยาณชน-ผู้เจริญแล้วได้ไม่ยากเลย.....

4.บัวพ้นน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มีศีล 5 ครบทุกข้อ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจพอสมควร ปฏิบัติทั้งทาน-ศีล-ภาวนา หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญาครบถ้วนในองค์ 3 มีโอกาสบรรลุธรรม ถึงมรรค-ผล-นิพพานได้ไม่ยาก ถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่ท้อถอย.....

คนประเภท 2 คบได้แต่ต้องระวังตัวพอสมควร ประเภท 3-4 คบหาสมาคมได้ค่อนข้างสนิทใจ เพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพราะพื้นฐานจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธญาณ วันที่ตอบ 2006-07-17 21:19:07 IP : 202.47.238.145


ความคิดเห็นที่ 2 (553319)
avatar
ธรรมญาณ

ดอกบัว 4 เหล่า-คือ ดอกบัวพ้นน้ำ-ดอกบัวปริ่มน้ำ(เสมอน้ำ)-ดอกบัวใต้น้ำ-และดอกบัวในตม.....

เปรียบเหมือนคน 4 จำพวก คือ

1)จำพวกพ้นน้ำ-คือ พวกมีปัญญา พอบอก"หัวข้อธรรม" ก็สามารถเข้าใจได้

2)จำพวกปริ่มน้ำ หรือเสมอน้ำ-คือ จำพวกที่ฟังธรรมแล้ว ต้องขยายความ จึงเข้าใจ

3)จำพวกบัวใต้น้ำ-คือ เหล่าเวไนยสัตว์ เรียกว่า จำพวกที่ต้องเคี่ยวเข็ญ จึงจะเสมอน้ำ หรือ บานในเวลาต่อมา

4)จำพวกบัวในตม- ที่เป็นอาหารของเต่า ปลา หมดโอกาสที่จะเจริญธรรมได้ คือ จำพวกหลงผิด ติดอยู่ในกามคุณ วัตถุ และโลภ-โกรธ-หลง.....

แต่ในปัจจุบัน มีอีกจำพวกหนึ่ง น่ากลัวกว่า 4 จำพวกทั้งหมด คือ จำพวก"ตกสูง" หลงเข้าใจว่า ตัวเองทำดี-ทำถูก สอนคนผิดทาง ศึกษา-ปฏิบัติธรรมแบบผิดๆ ผิดทางพระพุทธศาสนา หรือ จำพวก"หลงความรู้"ที่มีในตน แต่ไม่สามารถพาหมู่ชนออกจากความทุกข์ได้ ไม่สอนคนให้เข้าถึงฝั่ง คือ "ความว่าง"-ว่างจากเครื่องร้อยรัด เป็นจำพวก "บัวใต้ตม"-เอาหินทับแล้วเอาซีเมนต์โบกทับอีกที เรียกว่า"บัวนอกมิติ".....

ผู้แสดงความคิดเห็น ธรรมญาณ วันที่ตอบ 2006-07-27 14:34:10 IP : 202.47.238.139


ความคิดเห็นที่ 3 (1539042)
avatar
since Began

อยากได้คำบาลีของการเรียกอ่ะค่ะ แต่...      ขอบคุนมากนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น since Began วันที่ตอบ 2008-09-30 06:28:13 IP : 125.26.69.3


ความคิดเห็นที่ 4 (3064898)
avatar
เดเ

เกลืดเเทรานรีรน


เเ

ผู้แสดงความคิดเห็น เดเ วันที่ตอบ 2009-08-13 18:29:30 IP : 58.8.108.242


ความคิดเห็นที่ 5 (3066716)
avatar
พี

ผู้แสดงความคิดเห็น พี วันที่ตอบ 2009-08-16 18:24:16 IP : 118.172.170.140


ความคิดเห็นที่ 6 (3096107)
avatar
ชลิตา

บัว 4 เหล่า-หมายถึง บุคคล 4 ประเภท หรือ 4 กลุ่ม แยกตามระดับในทางธรรม ดังนี้....

1.บัวก้นบึง-คือ บุคคลที่เปรียบเสมือนบัวก้นบึง ยังคงเป็นเหง้า เป็นหัว จมอยู่ในโคลนตม รอคอยเวลาที่จะแตกเหง้า แตกหัว แตกหน่อเป็นต้นบัวอีกนานมาก และมีโอกาสที่จะเป็นอาหารแก่เต่าปลา ยากที่จะเติบโตเป็นต้นบัวต่อไปได้....

บัวก้นบึง-เปรียบเหมือนบุคคล ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง ขัดกับความเป็นจริงอย่างมาก คือ ไม่เชื่อว่าบาป-บุญมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง เทพ-พรหม-ผี-ปีศาจ-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกายมีจริง ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแต่กลับไปเชื่อว่าตายแล้วสูญ บาปกรรมไม่มี มีชีวิตก็แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอมไปวันๆ สามารถทำความชั่วได้ง่ายๆ บุคคลเหล่านี้ยากแก่การกลับใจเป็นคนดี ยากแก่การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จนมีผู้เรียกว่า "โมฆะบุรุษ" คือ เป็นบุรุษ(บุคคล)ที่เกิดมาสูญเปล่า ชีวิตไร้ค่า เสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือทำประโยชน์แก่ตน ผู้อื่น หรือแก่โลกเลย เป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก คนพวกนี้ แทบว่าไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเลย เป็นอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วย....

2.บัวใต้นำ-หมายถึง บุคคลที่ยังดี ค่อยยังชั่วกว่าประเภทบัวก้นบึงอยู่บ้าง จมอยู่ใต้น้ำ รอวันเวลาเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในโอกาสต่อไป พวกนี้ยังพอมีศีลอยู่บ้าง เป็นบางข้อ ดีบ้างชั่วบ้างปะปนสลับกันไป ถ้าพวกนี้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่ดี แนะนำให้คำปรึกษา เขาก็มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไป....

3.บัวปริ่มน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจพอสมควรแล้ว ศีล 5 อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง มีโอกาสทำบุญทำทาน กุศลต่างๆบ่อยๆ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา พวกนี้ถ้าได้พบผู้แนะนำที่ดี เขาก็สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปเป็นกัลยาณชน-ผู้เจริญแล้วได้ไม่ยากเลย.....

4.บัวพ้นน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มีศีล 5 ครบทุกข้อ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจพอสมควร ปฏิบัติทั้งทาน-ศีล-ภาวนา หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญาครบถ้วนในองค์ 3 มีโอกาสบรรลุธรรม ถึงมรรค-ผล-นิพพานได้ไม่ยาก ถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่ท้อถอย.....

คนประเภท 2 คบได้แต่ต้องระวังตัวพอสมควร ประเภท 3-4 คบหาสมาคมได้ค่อนข้างสนิทใจ เพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพราะพื้นฐานจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลิตา (chailia_my-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-24 12:24:27 IP : 125.25.85.142


ความคิดเห็นที่ 7 (3134459)
avatar
ไร้นาม

ว่ากันไปตามนี้เลยครับ

 

ความหมายของบัวสี่เหล่าตามนัยอรรถกถา

  1. อุคคฏิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที
  2. วิปจิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป
  3. เนยยะ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
  4. ปทปรมะ  พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไร้นาม (vrachaisauy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-29 20:40:56 IP : 58.9.176.207


ความคิดเห็นที่ 8 (3147526)
avatar
แหล่มเลย

ขอบคุณมากๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น แหล่มเลย วันที่ตอบ 2009-12-27 21:07:39 IP : 124.120.16.29


ความคิดเห็นที่ 9 (3204654)
avatar
eee

บัว 4 เหล่า-หมายถึง บุคคล 4 ประเภท หรือ 4 กลุ่ม แยกตามระดับในทางธรรม ดังนี้....

1.บัวก้นบึง-คือ บุคคลที่เปรียบเสมือนบัวก้นบึง ยังคงเป็นเหง้า เป็นหัว จมอยู่ในโคลนตม รอคอยเวลาที่จะแตกเหง้า แตกหัว แตกหน่อเป็นต้นบัวอีกนานมาก และมีโอกาสที่จะเป็นอาหารแก่เต่าปลา ยากที่จะเติบโตเป็นต้นบัวต่อไปได้....

บัวก้นบึง-เปรียบเหมือนบุคคล ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง ขัดกับความเป็นจริงอย่างมาก คือ ไม่เชื่อว่าบาป-บุญมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง เทพ-พรหม-ผี-ปีศาจ-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกายมีจริง ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแต่กลับไปเชื่อว่าตายแล้วสูญ บาปกรรมไม่มี มีชีวิตก็แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอมไปวันๆ สามารถทำความชั่วได้ง่ายๆ บุคคลเหล่านี้ยากแก่การกลับใจเป็นคนดี ยากแก่การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จนมีผู้เรียกว่า "โมฆะบุรุษ" คือ เป็นบุรุษ(บุคคล)ที่เกิดมาสูญเปล่า ชีวิตไร้ค่า เสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือทำประโยชน์แก่ตน ผู้อื่น หรือแก่โลกเลย เป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก คนพวกนี้ แทบว่าไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเลย เป็นอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วย....

2.บัวใต้นำ-หมายถึง บุคคลที่ยังดี ค่อยยังชั่วกว่าประเภทบัวก้นบึงอยู่บ้าง จมอยู่ใต้น้ำ รอวันเวลาเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในโอกาสต่อไป พวกนี้ยังพอมีศีลอยู่บ้าง เป็นบางข้อ ดีบ้างชั่วบ้างปะปนสลับกันไป ถ้าพวกนี้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่ดี แนะนำให้คำปรึกษา เขาก็มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไป....

3.บัวปริ่มน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจพอสมควรแล้ว ศีล 5 อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง มีโอกาสทำบุญทำทาน กุศลต่างๆบ่อยๆ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา พวกนี้ถ้าได้พบผู้แนะนำที่ดี เขาก็สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปเป็นกัลยาณชน-ผู้เจริญแล้วได้ไม่ยากเลย.....

4.บัวพ้นน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มีศีล 5 ครบทุกข้อ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจพอสมควร ปฏิบัติทั้งทาน-ศีล-ภาวนา หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญาครบถ้วนในองค์ 3 มีโอกาสบรรลุธรรม ถึงมรรค-ผล-นิพพานได้ไม่ยาก ถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่ท้อถอย.....

คนประเภท 2 คบได้แต่ต้องระวังตัวพอสมควร ประเภท 3-4 คบหาสมาคมได้ค่อนข้างสนิทใจ เพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพราะพื้นฐานจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น eee วันที่ตอบ 2010-03-13 23:14:23 IP : 118.173.140.49


ความคิดเห็นที่ 10 (3230399)
avatar
มม

ดอกบัว 4 เหล่า-คือ ดอกบัวพ้นน้ำ-ดอกบัวปริ่มน้ำ(เสมอน้ำ)-ดอกบัวใต้น้ำ-และดอกบัวในตม.....

เปรียบเหมือนคน 4 จำพวก คือ

1)จำพวกพ้นน้ำ-คือ พวกมีปัญญา พอบอก"หัวข้อธรรม" ก็สามารถเข้าใจได้

2)จำพวกปริ่มน้ำ หรือเสมอน้ำ-คือ จำพวกที่ฟังธรรมแล้ว ต้องขยายความ จึงเข้าใจ

3)จำพวกบัวใต้น้ำ-คือ เหล่าเวไนยสัตว์ เรียกว่า จำพวกที่ต้องเคี่ยวเข็ญ จึงจะเสมอน้ำ หรือ บานในเวลาต่อมา

4)จำพวกบัวในตม- ที่เป็นอาหารของเต่า ปลา หมดโอกาสที่จะเจริญธรรมได้ คือ จำพวกหลงผิด ติดอยู่ในกามคุณ วัตถุ และโลภ-โกรธ-หลง.....

แต่ในปัจจุบัน มีอีกจำพวกหนึ่ง น่ากลัวกว่า 4 จำพวกทั้งหมด คือ จำพวก"ตกสูง" หลงเข้าใจว่า ตัวเองทำดี-ทำถูก สอนคนผิดทาง ศึกษา-ปฏิบัติธรรมแบบผิดๆ ผิดทางพระพุทธศาสนา หรือ จำพวก"หลงความรู้"ที่มีในตน แต่ไม่สามารถพาหมู่ชนออกจากความทุกข์ได้ ไม่สอนคนให้เข้าถึงฝั่ง คือ "ความว่าง"-ว่างจากเครื่องร้อยรัด เป็นจำพวก "บัวใต้ตม"-เอาหินทับแล้วเอาซีเมนต์โบกทับอีกที เรียกว่า"บัวนอกมิติ".....

ผู้แสดงความคิดเห็น มม (seekao-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-11 16:48:13 IP : 113.53.162.243


ความคิดเห็นที่ 11 (3231678)
avatar
นักเรียน

ดี มีสาระมากเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อผู้คนที่จะมาศึกษาดูงาน ทำงานส่งอาจารย์ เพื่อ  นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักเรียน วันที่ตอบ 2010-07-17 11:48:36 IP : 182.52.186.68


ความคิดเห็นที่ 12 (3231679)
avatar
นักเรียน

บัว 4 เหล่า-หมายถึง บุคคล 4 ประเภท หรือ 4 กลุ่ม แยกตามระดับในทางธรรม ดังนี้....

1.บัวก้นบึง-คือ บุคคลที่เปรียบเสมือนบัวก้นบึง ยังคงเป็นเหง้า เป็นหัว จมอยู่ในโคลนตม รอคอยเวลาที่จะแตกเหง้า แตกหัว แตกหน่อเป็นต้นบัวอีกนานมาก และมีโอกาสที่จะเป็นอาหารแก่เต่าปลา ยากที่จะเติบโตเป็นต้นบัวต่อไปได้....

บัวก้นบึง-เปรียบเหมือนบุคคล ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง ขัดกับความเป็นจริงอย่างมาก คือ ไม่เชื่อว่าบาป-บุญมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง เทพ-พรหม-ผี-ปีศาจ-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกายมีจริง ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแต่กลับไปเชื่อว่าตายแล้วสูญ บาปกรรมไม่มี มีชีวิตก็แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอมไปวันๆ สามารถทำความชั่วได้ง่ายๆ บุคคลเหล่านี้ยากแก่การกลับใจเป็นคนดี ยากแก่การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จนมีผู้เรียกว่า "โมฆะบุรุษ" คือ เป็นบุรุษ(บุคคล)ที่เกิดมาสูญเปล่า ชีวิตไร้ค่า เสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือทำประโยชน์แก่ตน ผู้อื่น หรือแก่โลกเลย เป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก คนพวกนี้ แทบว่าไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเลย เป็นอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วย....

2.บัวใต้นำ-หมายถึง บุคคลที่ยังดี ค่อยยังชั่วกว่าประเภทบัวก้นบึงอยู่บ้าง จมอยู่ใต้น้ำ รอวันเวลาเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในโอกาสต่อไป พวกนี้ยังพอมีศีลอยู่บ้าง เป็นบางข้อ ดีบ้างชั่วบ้างปะปนสลับกันไป ถ้าพวกนี้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่ดี แนะนำให้คำปรึกษา เขาก็มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไป....

3.บัวปริ่มน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจพอสมควรแล้ว ศีล 5 อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง มีโอกาสทำบุญทำทาน กุศลต่างๆบ่อยๆ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา พวกนี้ถ้าได้พบผู้แนะนำที่ดี เขาก็สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปเป็นกัลยาณชน-ผู้เจริญแล้วได้ไม่ยากเลย.....

4.บัวพ้นน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มีศีล 5 ครบทุกข้อ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจพอสมควร ปฏิบัติทั้งทาน-ศีล-ภาวนา หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญาครบถ้วนในองค์ 3 มีโอกาสบรรลุธรรม ถึงมรรค-ผล-นิพพานได้ไม่ยาก ถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่ท้อถอย.....

คนประเภท 2 คบได้แต่ต้องระวังตัวพอสมควร ประเภท 3-4 คบหาสมาคมได้ค่อนข้างสนิทใจ เพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพราะพื้นฐานจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจ.....

 

ตอบได้สาระมากหรือเปล่าค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นักเรียน วันที่ตอบ 2010-07-17 11:54:44 IP : 182.52.186.68


ความคิดเห็นที่ 13 (3234159)
avatar
dhfxzg

สุดยอด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น dhfxzg วันที่ตอบ 2010-07-29 20:18:24 IP : 180.180.160.105


ความคิดเห็นที่ 14 (3237757)
avatar
นกน้อยค่อยบิน

บัว 4 เหล่า-หมายถึง บุคคล 4 ประเภท หรือ 4 กลุ่ม แยกตามระดับในทางธรรม ดังนี้....

1.บัวก้นบึง-คือ บุคคลที่เปรียบเสมือนบัวก้นบึง ยังคงเป็นเหง้า เป็นหัว จมอยู่ในโคลนตม รอคอยเวลาที่จะแตกเหง้า แตกหัว แตกหน่อเป็นต้นบัวอีกนานมาก และมีโอกาสที่จะเป็นอาหารแก่เต่าปลา ยากที่จะเติบโตเป็นต้นบัวต่อไปได้....

บัวก้นบึง-เปรียบเหมือนบุคคล ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่ถูกต้อง ขัดกับความเป็นจริงอย่างมาก คือ ไม่เชื่อว่าบาป-บุญมีจริง นรก-สวรรค์มีจริง เทพ-พรหม-ผี-ปีศาจ-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกายมีจริง ไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแต่กลับไปเชื่อว่าตายแล้วสูญ บาปกรรมไม่มี มีชีวิตก็แสวงหาแต่ความสุขจอมปลอมไปวันๆ สามารถทำความชั่วได้ง่ายๆ บุคคลเหล่านี้ยากแก่การกลับใจเป็นคนดี ยากแก่การสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จนมีผู้เรียกว่า "โมฆะบุรุษ" คือ เป็นบุรุษ(บุคคล)ที่เกิดมาสูญเปล่า ชีวิตไร้ค่า เสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น หรือทำประโยชน์แก่ตน ผู้อื่น หรือแก่โลกเลย เป็นชีวิตที่น่าสงสารมาก คนพวกนี้ แทบว่าไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเลย เป็นอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่นด้วย....

2.บัวใต้นำ-หมายถึง บุคคลที่ยังดี ค่อยยังชั่วกว่าประเภทบัวก้นบึงอยู่บ้าง จมอยู่ใต้น้ำ รอวันเวลาเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในโอกาสต่อไป พวกนี้ยังพอมีศีลอยู่บ้าง เป็นบางข้อ ดีบ้างชั่วบ้างปะปนสลับกันไป ถ้าพวกนี้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ หรือกัลยาณมิตรที่ดี แนะนำให้คำปรึกษา เขาก็มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไป....

3.บัวปริ่มน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจพอสมควรแล้ว ศีล 5 อาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง มีโอกาสทำบุญทำทาน กุศลต่างๆบ่อยๆ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรม สมาธิภาวนา พวกนี้ถ้าได้พบผู้แนะนำที่ดี เขาก็สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นไปเป็นกัลยาณชน-ผู้เจริญแล้วได้ไม่ยากเลย.....

4.บัวพ้นน้ำ-หมายถึง บุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยก็มีศีล 5 ครบทุกข้อ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจพอสมควร ปฏิบัติทั้งทาน-ศีล-ภาวนา หรือ ศีล-สมาธิ-ปัญญาครบถ้วนในองค์ 3 มีโอกาสบรรลุธรรม ถึงมรรค-ผล-นิพพานได้ไม่ยาก ถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่ท้อถอย.....

คนประเภท 2 คบได้แต่ต้องระวังตัวพอสมควร ประเภท 3-4 คบหาสมาคมได้ค่อนข้างสนิทใจ เพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพราะพื้นฐานจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น นกน้อยค่อยบิน วันที่ตอบ 2010-08-12 17:47:52 IP : 118.172.176.157[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.