พระโพธิสัตว์-พุทธเกษตร-สุขาวดี-หน่อโพธิสัตว์-หน่อพุทธภูมิ
avatar
กระจกแปดด้าน


พระโพธิสัตว์คืออะไร อยู่ที่ไหน พุทธเกษตรกับแดนสุขาวดี เป็นแดนเดียวกันหรือไม่ อยู่ที่ใด? หน่อพุทธภูมิกับหน่อโพธิสัตว์เหมือนกันหรือเปล่า?


ผู้ตั้งกระทู้ กระจกแปดด้าน :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (59372)
avatar
Admin

พระกษิติครรภโพธิสัตว์......


นอกเหนือจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศากยมุนีและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้ว พุทธศานิกชนยังได้ให้ความสำคัญและยกย่องนับถือพระโพธิสัตว์อีกมากมายหลายพระองค์ด้วยกัน ในจำนวนพระโพธิสัตว์เหล่านั้น มีอยู่ 2 พระองค์ที่มีผู้สักการะบูชา เคารพนับถือกันมากที่สุด คือ พระอวโลติเกศวรหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระกษิติครรภโพธิสัตว์ พระกษิติครรโพธิสัตว์ โดยทั่วไปจะเขียนหรือทำเป็นพระรูปพระโพธิสัตว์ครองผ้าแบบภิกษุ ทรงหมวกเป็นรูปกลีบบัวห้ากลีบ พระหัตถ์ขวาทรงถือไม้คทาธุดงค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือแก้วมณีศักดิ์สิทธิ์หรือบางรูปก็ทรงถือบาตร ประทับอยู่ในลักษณะยืนบ้าง นั่งบนแท่นดอกบัววบ้างหรือทรงราชสีห์เป็นพาหนะ.....


From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  [18 Jan 2005 09:48] Viewer [36] Answer[1]   delete 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2005-02-23 17:15:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (59706)
avatar
ดอกบัวบาน

ว่าด้วยพระโพธิสัตว์กับแดนพุทธเกษตร


แดนพุทธเกษตรหรือที่เรียกกันว่า แดนสุขาวดี อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนั้น เป็นที่อยู่ของบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย อันมีพระพุทธเจ้าอมิตาภะ เป็นประธาน อัครสาวกเบื้องขวาคือ พระอวโลติเกศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม ผู้ทรงมหาเมตตา อัครสาวกเบื้องซ้าย คือ พระสถามปราบต์ ผู้ทรงมหาปัญญา.....กระทู้นี้จะได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแดนพุทธเกษตร พระโพธิสัตว์ และลักษณะสภาวะต่างๆในแดนนี้ไว้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าต่อไปครับ.....หรือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ช่วยนำมาลงเผยแพร่กันได้เลยครับ.....


From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  [8 Jan 2005 12:08] Viewer [71] Answer[3]   delete 


 Response no.1  From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  
 8 Jan 2005 12:31 #774333    delete


พระโพธิสัตต์วรมัย กบิลสิงห์ฯได้บรรยายแดนพุทธเกษตร(แดนสุขาวดี)ไว้อย่างชัดเจน ผมได้นำจินตนาการนั้นมาเขียนเป็นบทกลอนใน"พระบรมมหาโพธิสัต์กวนอิมมาตาฯฉบับคำกลอน"ในเว็บไซต์ Buddhapoem.comไว้แล้วอย่างไพเราะเพราะพริ้งสวยงามอย่างยิ่ง บนแดนนี้ใครได้ผ่านไปแม้ชั่วครู่ยาม ก็จะลืมไม่ลงทีเดียว อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาว แต่อบอุ่น สว่างไสวด้วยอำนาจแห่งธรรม เหมือนพระอาทิตย์สว่างในเวลากลางวัน มีสีขาวดุจเพชรรัตนมณีแวววาวสกาวใสโดยทั่วไป อากาศจัดสรรไว้พอดีสำหรับแต่ละท่าน ใครชอบหนาวก็หนาว ใครชอบอบอุ่นก็อบอุ่นพอดีเหมือนที่ชอบ เป็นบุญเขตพิเศษที่เกิดขึ้นเองในแดนนี้ ห้องแสดงธรรมเป็นห้องใหญ่ มีอักษรจีนตัวนูนสีทองเขียนบอกให้รู้ว่า ที่นี่เป็นพระที่นั่งของพระพุทธเจ้าอมิตาภะโดยเฉพาะ สำหรับเสด็จมาโปรดแสดงธรรมแก่สาวกสาวิกามากหลาย ผนังห้องมีลวดลายสวยงามในกรอบสี่เหลี่ยมยอดเยี่ยมเป็นศิลปะแบบจีน ปิดด้วยทองคำอร่ามแพรวพรายไปหมด มีประกายสว่างโชติช่วงชัชวาล มีดอกบัวบานบานสพรั่งน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก คล้ายเป็นสระน้ำที่ฉ่ำเย็น แต่ความจริงมิใช่สระ แต่เป็นดอกบัวพระโพธิสัตต์ ทุกพระองค์ประทับนั่งบนดอกบัวบานตระการลอยเด่น ดูงดงามอร่ามตายิ่งนัก....... Response no.2  From: พุทธญาณ Mail to พุทธญาณ  
 8 Jan 2005 13:38 #774393    delete


ขอทราบว่าแดนสุขาวดีของพระพุทธเจ้าอมิตาภะ อยู่ที่ไหน เป็นสวรรค์ พรหม หรือแห่งเดียวกับพระนิพพานและมีสภาพเป็นอย่างไรคะ....


From: เอมอร เชียงใหม่ [18 Jun 2003 12:56] Viewer [49] Answer[2] delete

Response no.1 From: ธรรมญาณ
18 Jun 2003 20:43 #252982 delete

แดนสุขาวดีอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต(ชั้นที่4)เป็นแดนพุทธภูมิสำหรับผู้รอเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไป นั่นคือเป็นแดนพระโพธิสัตว์นั่นเองท่านคอยแต่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีแต่เสียสละให้บางครั้งไม่ได้นึกถึงตัวเองด้วยซ้ำไป สภาพของท่านมีแต่ความดี มีความสุขมาก เป็นแดนที่เตรียมขึ้นและเตรียมลง เตรียมขึ้นคือขึ้นเป็นพระพุทธเจ้า เตรียมลงคือลงมาช่วยมนุษย์ ชาติบ้านเมืองเวลาเกิดยุคเข็ญเดือดร้อนต่างๆไม่มีใครช่วยได้เพื่อสร้างสมบารมีของท่านให้เต็มที่พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปครับ....

Response no.2 From: เซียน
24 Sep 2003 19:17 #328062 delete

แดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภะพระพุทธเจ้า อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโลกเรานะครับ ห่างจากจักรวาลโลกธาตุของเราแสนแปดหมื่นจักรวาลโลกธาตุ
ผู้จักไปเกิดที่นั่นต้องหมั่นภาวนาพระนาม"ออนีทอฮุก"เสมอๆ และผู้ที่ได้ไปเกิดที่นั่น เมื่อปฏิบัติจนสำเร็จก็จักนิพพานเลยไม่ไปเกิดโลกอื่นๆอีก
ไว้มีเวลาจะคัดพระสูตรฉบับภาษาไทยมาให้อ่านกัน
อ้อ..ไปขอฉบับแปลได้จาก โรงเจหมื่นพุทธานุภาพ อยู่แถวบางแค ซอย47

 Response no.3  From: โบเทสสุ  
 19 Jan 2005 16:53 #785127    delete

ณ กาลนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระศาริบุตรผู้มีอายุว่า ดูก่อนศาริบุตร! ในทิศาภาคเบื้องตะวันตก นับแต่พุทธเกษตรนี้ไปแสนโกฏิพุทธเกษตร มีโลกธาตุหนึ่ง นามว่าสุขาวดี อันเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระอมิตายุตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ยังทรงแสดงธรรมอยู่ในกาลบัดนี้

จากนี่ แดนสุขาวดี ไม่ใช่ สวรรค์ชั้นดุสิต แต่มันเป็น โลก อีกโลก หนึ่งเลยครับ มีอายุมานานมาก โลกเราผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายองค์ แต่ สุขาวดีโลกธาตุ พระอมิตตาพุทธเจ้า ยังมีพระชนอยู่ ประกาศ พระศาสนาอยุ่ ประกาศ แบบ ข้ามจักรวาล โลกธาตุกันเลย พระโพธิสัตว์ที่ช่วยท่านเยอะครับ ลงมาบำเพ็ญบารมีที่โลกต่าง อย่างที่โลกเราก็ ไม่น้อย

เจอมา

http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=161
ผู้แสดงความคิดเห็น ดอกบัวบาน วันที่ตอบ 2005-02-24 11:05:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (59946)
avatar
เอกญาณ

พระโพธิสัตว์มัญชูศรี

พระโพธิสัตว์มัญชูศรีคือใคร?เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร?


From: เนิน นราธร Mail to เนิน นราธร  [5 Jan 2005 06:12] Viewer [70] Answer[2]   delete 


 Response no.1  From: ธรรมญาณ Mail to ธรรมญาณ  
 6 Jan 2005 12:41 #772635    delete

พระโพธิสัตว์มัญชูศรี เป็นพระโพธิสัตว์อาวุโส สำเร็จเป็นอรหันต์ และเป็นผู้ตั้งสัจจะ ไม่ขออยู่ในโลกวิญญาณ จะขออยู่ในโลกมนุษย์ เพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ ปัจจุบัน คือ ดาไล ลามะ พระประมุขของศาสนาพุทธสองนิกายในธิเบต เป็นพุทธะองค์หนึ่งในศาสนาพุทธ ในประเทศธิเบต จะมีพระทรงฌานสี่รูป ที่มีหน้าที่ติดตามดวงวิญญาณของดาไล ลามะ หรือประมุขของพระธิเบต ที่จะทิ้งขันธ์ แล้วไปจุติใหม่ เพื่อเกิดเป็นมนุษย์และนำมาฝึกสอนสมาธิ เพื่อฟื้นฟูจิตเดิมที่บริสุทธิ์ ให้กลับสู่สภาพเดิม แล้วตั้งขึ้นเป็นผู้นำของศาสนาจักรต่อไป...... Response no.2  From: 555  
 2 Feb 2005 04:23 #798193    delete

เสริม

http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=164

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกญาณ วันที่ตอบ 2005-02-24 16:40:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 4 (563730)
avatar
กาลามะ
มั่วได้ที่ โปรดใช้หลักกาลามสูตร
ผู้แสดงความคิดเห็น กาลามะ วันที่ตอบ 2006-08-03 11:10:51 IP : 203.113.71.70


ความคิดเห็นที่ 5 (564155)
avatar
กาลามะ
คุณ3+4 น่าเชื่อครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น กาลามะ วันที่ตอบ 2006-08-03 16:05:32 IP : 203.113.71.69[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.