เจโตวิมุติ-ฌาน-สมาบัติ-อิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริย์ ฯ
avatar
พุทธญาณ


เจโตวิมุติ-ฌาน-สมาบัติ -อิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริย์ คืออะไร? มีความสำคัญในทางปฏิบัติธรรมหรือไม่ อย่างไร? อิทธิปาฏิหาริย์อยู่คู่กันมากับพุทธศาสนาอย่างไร?


ผู้ตั้งกระทู้ พุทธญาณ :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (59718)
avatar
Admin

ว่าด้วยเจโตวิมุติ-ฌาน-สมาบัติ-อิทธิปาฏิหาริย์


ทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า มีอยู่ 2 ทาง คือ ทางเจโตวิมุติ หลุดพ้นไปอำนาจของจิต อีกทางคือปัญญาวิมุติ หลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญา......กระทู้นี้จะรวบรวมว่าด้วยทางสายอิทธิฤทธิ์-ฌาน-สมาบัติ ตลอดจนมโนมยิทธิ(ฤทธิ์ทางใจ)ผนวกไว้ในหมวดนี้ด้วย.....แต่ทั้ง2ทางนี้ ณ จุดๆหนึ่งจะเข้ามาสนับสนุนเสริมกำลังกัน เพื่อผลักดันให้ก้าวล่วงไปสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุด.......


From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  [6 Jan 2005 16:26] Viewer [52] Answer[3]   delete 


 Response no.1  From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  
 6 Jan 2005 16:38 #772898    delete


อภิญญาคืออะไร

อภิญญาคืออะไร ผู้ได้อภิญญามีความรู้อยู่ในระดับไหน


From: อุดมเดช สุพรรณบุรี [15 Jun 2003 12:44] Viewer [107] Answer[1] delete

Response no.1 From: ธรรมญาณ
16 Jun 2003 18:24 #251012 delete

อภิญญาคือฤทธิ์ที่ฝึกทางญาณมีคุณสมบัติ4ประการคือ1)ระลึกชาติได้2)รู้ใจคนอื่น3)รู้จักการเกิดดับของสัตว์โลก4)รู้จักทำลายกิเลสให้หมดไป ผู้ได้อภิญญาย่อมเป็นผู้ทรงธรรมระดับสูงแต่มีทั้งแบบเสื่อมได้และแบบไม่เสื่อม(ขั้นพระอริยเจ้า) Response no.2  From: พุทธญาณ Mail to พุทธญาณ  
 6 Jan 2005 16:42 #772906    delete

สมาบัติ

สมาบัติคืออะไร ผู้เข้าสมาบัติได้จะต้องสำเร็จธรรมะขั้นใด? จริงหรือไม่ที่โบราณบอกว่าใครทำบุญกับพระที่ออกจากสมาบัติจะได้บุญมากๆเลย


From: ฉอ้อน จันทบุรี [15 Jun 2003 16:39] Viewer [323] Answer[3] delete

Response no.1 From: ธรรมญาณ
16 Jun 2003 20:10 #251083 delete

สมาบัติ8คือรูปฌาน4และอรูปฌาน4 สำเร็จได้โดยใช้ความเพียรเข้าไปสงบใจ กาย คนธรรมดาไม่ใช่พระโสดาบัน(พระอริยเจ้าขั้นต้น)ก็ทำได้ คนนั่งสมาธิได้เข้าขั้นก็ทำได้ แต่อยู่ในระดับสวรรค์หรือพรหมเท่านั้น ไปนิพพานยังไม่ได้ ต้องต่อด้วยวิปัสสนาญาณต่อจึงจะสำเร็จ การทำบุญกันผู้ออกจากสมาบัติได้บุญมากจริง เพราะทำบุญกับผู้มีอำนาจสามารถอธิษฐานจิตเอาได้...

Response no.2 From: ชัย กรุงศรี
17 Jul 2003 22:11 #278676 delete

การทำบุญกุศลกับพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาสูง ทรงศีลบริสุทธิ์ เคร่งครัดกับการปฏิบัติธรรมเหมือนเราทำนายิ่งถ้าเรามีนาน้อยก็ต้องเลือกนาดี ดินดี ปุ๋ยดี น้ำดี จึงจะได้ข้าวมากฉันใดก็ฉันนั้น....พระดีนี่คิดว่าทุกคนพอสังเกตุได้นะครับ ส่วนมากท่านจะไม่ค่อยพูด ท่านเอาแต่ปฏิบัติแต่ถ้าคุยเรื่องธรรมะท่านจะคุยสอนไม่หยุดทีเดียวที่ผมไปเห็นมาก็มีหลวงพ่อขันติยา๓รณ์ที่อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่องค์หนึ่งละที่เข้าสมาบัติเป็นประจำ....ท่านออกเมื่อไรก็คอยไปทำบุญกับท่านเถอะอยากได้อยากเป็นอะไรก็อธิษฐานเอาจะได้ตามประสงค์ครับ ยกเว้นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่าไปขอเลย...

Response no.3 From: เนิน นราธร
4 Aug 2003 19:54 #291079 delete

นอกจากพระครูขันติยาภรณ์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าญาณสมาบัติเสมอๆ เมื่อวานผมก็ไปพบมาอีกองค์คือพระครูภาวนาวิมล(พระอาจารย์สุพรชัยฯ)เจ้าอาวาสวัดสระกระเทียม ต.สะกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐมท่านยังคงเข้าสมาบัติไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนจะออกวันอังคารนี้(ประมาณ7วัน)ใครอยากไปทำบุญกับท่านตอนออกจากสมาบัติให้ไปตอนเช้า8.00-9.00นวันอังคารพรุ่งนี้นะครับ.....ข่าวว่าท่านติดต่อกับหลวงปู่เทพโลกอุดรได้ด้วยครับ.... Response no.3  From: ชัย กรุงศรี Mail to ชัย กรุงศรี  
 8 Jan 2005 13:48 #774398    deleteมโนมยิทธิคืออะไร การเรียนรู้เพื่อให้ได้นั้นต้องทำอย่างไร สำนักไหนมีสอนบ้าง มโนมยิทธินี้มีผลดี ผลเสียหรือไม่อย่างไร


From: อัยรัช ขอนแก่น [18 Jun 2003 20:04] Viewer [55] Answer[1] delete

Response no.1 From: ธรรมญาณ
19 Jun 2003 12:35 #254257 delete

มโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจ เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องสำเร็จวิชานี้ ในประเทศไทยมีแห่งเดียวที่เปิดสอน คือที่วัดท่าซุง(จันทาราม) จ.อุทัยธานีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งเดียวเท่านั้น เมื่อหลวงพ่อท่านลาไปนิพพานแล้วก็มีพระสงฆ์ลูกศิษย์ท่านเช่นพระมหาอาจินต์และอีกหลายๆรูปสั่งสอนกันต่อๆมาจนทุกวันนี้ ส่วนศิษย์ที่เป็นฆราวาสก็มีเก่งๆสอนได้หลายท่าน เช่น อ.ธวัชชัย สมุทรปราการเป็นต้น ผลดีคืออยากรู้อะไรก็สามารถรู้เห็นได้ ไปเที่ยวชมได้ สัมผัสโลกทิพย์ได้ ผลเสียก็มีคือถ้าเกิดหลงรู้แล้วไม่สักแต่ว่ารู้เอาไปเล่าให้ใครๆฟัง เขาจะหาว่าเราเพี้ยน ไม่เต็มบาท ทำให้เขาเกิดโทษโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ จะเป็นบาปติดตัวเราไป ดังนั้นถ้าได้แล้วต้องมีสติไม่หวั่นไหวควบคุมตนเองให้ได้ก็จะมีประโยชน์ พระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้ใช้ฤทธิ์เดชพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น....
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2005-02-24 11:27:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (67322)
avatar
โพธิจิต

อิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริย์

อิทธิฤทธิ์กับปาฏิหาริย์ คืออะไร?แตกต่างกันหรือไม่?อย่างไรครับ?


From: คนกลางกรุง  [22 Sep 2004 20:23] Viewer [130] Answer[5]   delete 


 Response no.1  From: เทวดา Mail to เทวดา  
 23 Sep 2004 18:10 #675831    delete

อิทธิฤทธิ์ คือ อำนาจอันศักสิทธิ์ เป็นผลเกิดจากความรู้และการฝึกตนในทางศาสนา และอื่นๆ
ปาฎิหาริย์ คือ สิ่งที่เกิดจากหรือเป็นผลที่เกิดจาก อิทธิฤทธิ์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ แปลกปลาดเหนือธรรมชาติ ฉะนี้ Response no.2  From: นะโมเม พุทธะเทวานัง  
 24 Sep 2004 08:48 #676364    delete

อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ คือ อะไรครับ ช่วยอธิบายหน่อย เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับ แล้วอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันไหมครับ......แล้วก็มีสามศักดิ์สิทธิ์อีก คือ กายศักดิ์สิทธิ์-ธรรมศักดิ์สิทธิ์-แล้วก็จิตศักดิ์สิทธิ์......เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างครับ?? Response no.3  From: เทวดา Mail to เทวดา  
 24 Sep 2004 19:05 #676944    delete

อำนาจอันศักดิ์สิทธิ ก็คือ อิทธิฤทธิ์ เกิดจาก ความรู้ความเข้าใจ เกิดจากการฝึกฝนวิชชา 3 วิชชา 8มีหลายรูปแบบ คือนับตั้งแต่ระดับปุถุชน ไปจนถึงระดับ อริยะบุคคล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับ อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ คนละอย่างกัน ไม่เหมือนกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่บุคคลมีความเชื่อว่าสามารถดลบันดาล หรือ บางสิ่งบางอย่าง ที่มีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์
ส่วนคำว่า สามศักดิ์ สิทธิ์ ที่คุณกล่าวถึง ไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหน ใครเป็นผู้สอน มั่วมากกว่านะคุณ Response no.4  From: พุทธะปัญโญ Mail to พุทธะปัญโญ  
 26 Sep 2004 21:13 #678628    delete

สามศักดิ์สิทธิ์นี้หลวงปู่พุทธะอิสระเป็นผู้สอนและสอนมานานหลายสิบปีแล้ว ลูกศิษย์ลูกหาท่านมีมากมายทั่วประเทศไทยทุกเพศทุกวัย ไม่ทราบว่าท่านรู้จักหลวงปู่หรือไม่ ถ้าบุคคลที่ประกาศตัวว่าเป็นพระศรีอาริย์มาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่รู้จักหลวงปู่พุทธะอิสระ ก็น่าประหลาดใจมากๆเหมือนกันครับ ผมไม่มั่วหรอก และไม่เคยแม้แต่จะคิดด้วยซ้ำไปครับ.....หลวงปู่พุทธะอิสระ ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียกว่า พระองค์ที่10 หรืออาจารย์ปู่ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเรียกท่านว่าหลวงปู่หนุ่ม หลวงปู่แหวน หลวงปู่อื่นๆอีกหลายองค์ก็เรียกท่านว่า อาจารย์ปู่เหมือนกัน.......ขอถามท่านเสียเลยว่าหลวงปู่พุทธะอิสระนี่ท่านเป็นใคร? เป็นพระมหาโพธิสัตว์ชื่ออะไร?และเป็นองค์เดียวกับพระอุตตระเถระหรือหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือไม่อย่างไรครับ?ใครๆเขาก็อยากรู้กันทั่วทั่วประเทศไทยละครับ....... Response no.5  From: ธรรมญาณ Mail to ธรรมญาณ  
 22 Oct 2004 19:50 #704863    delete

อิทธิฤทธิ์เกิดจากอำนาจ"ฌาน"ที่สะสมหรือบำเพ็ญแตกต่างกันไป ส่วนปาฏิหาริย์ เกิดจากอำนาจ"บุญบารมี"ที่สะสมมาต่างกัน เป็นบุญฤทธิ์ที่เกิดจากคุณงามความดี.....ส่วนอิทธิฤทธิ์มีทั้งเทพและมาร.....

ผู้แสดงความคิดเห็น โพธิจิต วันที่ตอบ 2005-03-07 20:48:00 IP :[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.