ธรรมะคำสอน-คติธรรม-คาถาของเจ้าคุณนรรัตน์ฯ(ธัมมวิตักโก ภิกขุ)
avatar
พุทธญาณ


ธรรมะคำสอน-คติธรรม-คติประจำใจ-หลักการดำเนินชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรม ตลอดจนคาถาต่างๆของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ที่กล่าวกันว่าเป็นพระอรหันต์ยุครัตนโกสินทร์นี้เสมือนเป็นเพชรน้ำเอกทีเดียว ซึ่งนับว่ามีข้อมูลอยู่มากพอสมควร เราจะพยายามรวบรวมมาไว้ในกระทู้นี้ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าของท่านผู้สนใจต่อไปครับ......


ผู้ตั้งกระทู้ พุทธญาณ :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (70305)
avatar
Admin

คาถาเจ้าคุณนรฯ(ธัมมวิตักโก ภิกขุ)


1."วิริยะ ทุกขะมัจจะยัง"
เพียรบากบั่นหมั่นชอบประกอบไว้ เป็นเหตุให้พ้นทุกข์สุขเกษม.....

2."สะติ สัพพัตถะ ปัตถิยา"
สติกุมคุมใจไม่ประมาท ชนฉลาดปรารถนาทุกหน้าที่......

3."สัพพัตถะ ปัตถิตา สติ วิเจยยะ กะระณะ เสยโย"
ควรเลือกเฟ้นเห็นชอบให้รอบหน่อย แล้วจึงค่อยทำเถิดประเสริฐศรี.......


From: Mr.Vichai Mail to Mr.Vichai  [29 Jun 2004 09:45] Viewer [130] Answer[1]   delete 


 Response no.1  From: Mr.Vichai Mail to Mr.Vichai  
 1 Jul 2004 18:29 #586626    delete


ท่านธัมมะวิตักโก ท่านนิยมความเป็น"หนึ่ง" ท่านบอกว่า ในชีวิตของคนเรา ถ้าทำอะไรให้เป็น"หนึ่ง" แล้ว มักจะดีเสมอ เมื่อจะทำการงาน หรือทำสิ่งใด ก็ต้องทำใจให้เป็น"หนึ่ง" มุ่งอยู่ในงานนั้น จนสำเร็จ แม้การทำสมาธิ ก็คือ การทำจิตให้เป็น"หนึ่ง"คือ "เอกัคตา"
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2005-03-11 15:31:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (70324)
avatar
Admin

หลัก 40 ประการในชีวิตประจำวัน....ธัมมวิตักโก ภิกขุ(เจ้าคุณนรรัตน์ฯ)


@@@ ตื่นเช้าจนถึงเวลาทำงาน @@@

1.อนามัย(Good Health)
2.ความเป็นผู้ไม่ตื่นเต้น(Calmness)
3.ความเป็นผู้มีใจเบิกบาน(Cheerfulness)
4.ความมุ่งหมาย(Aim)
5.ความเป็นผู้ไม่รู้จักหมดหวัง(Hopefulness)
6.ความไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบาก(Energy)
7.ความเป็นผู้มีหัวใจเข้มแข็ง(Strongmindedness)

$$$ ใช้ในเวลาทำงาน $$$

8.ความเป็นผู้ตรงต่อเวลา(Exactitude)
9.ความเป็นคนขยันขันแข็ง(Activeness)
10.การทำการเสมอต้นเสมอปลาย(Steadiness)
11.สมาธิ(Concentration)
12.ความกล้าหาญและไม่ท้อถอยในเมื่อทำอะไรไม่สำเร็จ(Courage)
13.วิธีการ(Method)
14.ความเป็นผู้มีระเบียบ(Orderliness)
15.ความไตร่ตรอง(Reflection)
16.ความเป็นคนละเอียดละออ(Thoroughness)
17.การหาเหตุผลให้ถูกทาง(Right Reasoning)
18.ความวินิจฉัยที่ถูกต้อง(Good Judgement)
19.ความเชื่อในตนเอง(Self Confidence)
20.ความรวดเร็ว(Rapidity)
(มีต่อ)


From: Mr.Vichai Mail to Mr.Vichai  [19 Jun 2004 11:48] Viewer [120] Answer[1]   delete 


 Response no.1  From: Mr.Vichai Mail to Mr.Vichai  
 19 Jun 2004 12:13 #575187    delete


### เลิกงานระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือเดินเล่น ###

21.ความสังเกตุ(Observation)
22.สัมปชัญญะ(Perception)

***** ใช้ในเวลาทำการติดต่อกับคนอื่น *****

23.ความไม่หวาดกลัวต่อบุคคลอื่น(Positiveness)
24.การทำตนให้เป็นที่ต้องใจของคนอื่น(Charming Personality)
25.ความรู้จักกาละเทศะ(Fact)
26.ความระมัดระวัง(Precaution)
27.ปฏิภาณ(Intuition)
28.ความป้องกันตัว(Self-Defence)
29.การกระทำตนให้คนเชื่อถือได้(Trustworthiness)
30.การพูดแต่ความจริง(Truthfulness)
31.ความเป็นผู้ดี(Nobility)
32.การทำตนให้สมกับเกียรติยศ(Dignity)

+++ ใช้ในเวลาอยู่บ้าน +++

33.ความรู้(Knowledge)
34.ความจำ(Memory)

/// ใช้ในเวลานอนก่อนจะหลับ ///

35.ความฝึกฝนตนเอง(Self-Culture)
36.มโนคติ(Imagination)

!!!!ใช้ประกอบคุณสมบัติอื่นๆตลอดทุกเวลา!!!!

37.การช่วยตนเอง(Self-Help)
38.การชนะตัวเอง(Self-Control)
39.การไม่ละทิ้งความพยายาม(Perseverance)
40.มโนมยิทธิ(Will Power)
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2005-03-11 15:55:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (3246919)
avatar
aquarac

fake lv lv brightly colored garments that were louis vuitton carry the same status or price as replica men bags replica lv men.

ผู้แสดงความคิดเห็น aquarac (flight-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 07:48:11 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.