ผลการสวดคาถาชินบัญชร
avatar
ผู้ไม่รู้


มีคนบอกว่าถ้าสวดคาถาชินบัญชรถอยหลัง จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้ไม่รู้ :: วันที่ลงประกาศ 2007-09-11 13:55:34 IP : 124.120.239.119


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1105386)
avatar
Asahi -ken

พระคาถาชินบัญชร   (ที่คุณ) สวดได้  สวดเป็น....... ระดับที่สูงกว่าสวดได้  สวดเป็น  .........( คือ)  สวดให้เข้าถึง (รู้วิธีสวดให้เข้าถึงพระนิพพานได้)  .....................ถ้าคุณสวดอยู่เป็นประจำจนมายืนอยู่จุดสุดท้าย(ได้)   .................... การสวดคาถาชินบัญชรปกติ    การสวดแบบถอยหลัง(เป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณ)    นอกจากจะไม่อันตรายแล้ว   คุณจะยิ่งมี " ทิพยจักขุญาณ "  แจ่มใส   

ผู้แสดงความคิดเห็น Asahi -ken วันที่ตอบ 2007-09-11 16:12:04 IP : 58.9.70.101


ความคิดเห็นที่ 2 (1105930)
avatar
พุทธญาณ แสงทิพย์อริยธรรม

ไม่จริงหรอกครับ ที่สวดชินปัญชรถอยหลังจะตายน่ะ ก็คิดพูดกันเรื่อยเปื่อยไปเอง ความจริงการสวดมนต์ภาวนาพระคาถามีทั้งอนุโลมว่าไปตามปกติ และปฏิโลมถอยหลัง เหมือนศีล-สมาธิ-ปัญญา บางคนก็ถอยหลังเป็น ปัญญา-สมาธิ-ศีล ก็ได้ เป็นปริยัติหรือปฏิบัติ หรือปฏิบัติ-ปริยัติ เดินหน้า-ถอยหลังได้ ได้ผลเป็นปฏิเวธเหมือนกัน การสวดมนต์ถอยหลัง ถอยหลังใช้สมาธิสูงกว่า เช่น นะโมพุทธายะ กับ ยะธาพุทโมนะ ว่าถอยหลังยากกว่า จำยากกว่า ใช้สมาธิสูงกว่า มีแต่เขาใช้สวดคาถาถอยหลัง เช่น เป่ากุญแจ แก้สลัดโซ่ตรวนให้ออกเป็นอิสระได้ เพราะใช้สมาธิสูง เข้มขลัง ก็เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นได้ เป็นเรื่องของอำนาจจิต พลังแห่งสมาธิ ไม่แปลกประหลาดตรงไหน มากกว่านี้ก็ทำได้ไม่ใช่หรือครับ?

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธญาณ แสงทิพย์อริยธรรม วันที่ตอบ 2007-09-12 11:51:50 IP : 58.8.159.34


ความคิดเห็นที่ 3 (1105949)
avatar
บอล

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ลองท่องดูแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นไร เพิ่งท่องเสร็จพอดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอล วันที่ตอบ 2007-09-12 12:15:40 IP : 124.120.233.114


ความคิดเห็นที่ 4 (3076130)
avatar
อำพล ยิ้มอยู่

ไม่จริงหรอกครับ ผมเองก็ท่องได้ ก็ยังอยู่มาจนทุกวันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น อำพล ยิ้มอยู่ (moneto_2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-29 14:40:50 IP : 118.172.143.214


ความคิดเห็นที่ 5 (3106296)
avatar
ไอค่อน

คนท่องหลังไปหน้าได้เก่งจัง

แต่เราต้องเปิดหนังสือดูตลอดเลยนะเพราะจำไม่ได้

แต่สวดชินบัญชรแล้วรู้สึกโชคดี..แต่ไม่ใช่ด้านโชคลาภนะ

ด้านอื่น ๆ เวลาไปไหนรู้สึกปลอดภัย  คิดอะไรก็มักจะได้สมหวัง

ทำอะไรก็ราบรื่น

ผู้แสดงความคิดเห็น ไอค่อน วันที่ตอบ 2009-10-07 10:14:38 IP : 118.173.81.189


ความคิดเห็นที่ 6 (3135031)
avatar
สุดยอดปะ

โอมนะโมนมัสการ ข้าจะไหว้คุณพระอาจารย์ทั้งสิ้นทั้งมวล

ตั้งแต่ คุณท้าวมหาพรหมและพระอิศวรเป็นประธาน อีกทั้ง

คุณดินคุณลมคุณน้ำคุณไฟ คุณอนุโลมปฏิโลม คุณอัสวา

สนิสวาท คุณอากาศเป็น ปริโยสานชั้นทีสุดอีกทั้ง

พระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า คุณเทพเจ้า

ตั้งแต่พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ

พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุบดี

ขอบารมีเป็นทีพึงแก่ข้าพเจ้า ทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา

นางเมขลาอันสถิตเที่ยว อยู่ใน สาคร ทั้งหมู่เพชรพญาธร

เธอเสด็จจรในอากาศ อีกทั้งคุณพระฤาษี ผู้ประสิทธิ์

ประสาท ครูผู้รู้สมเวทสมยา สัพพยาสัพพคาถาและ อาคม

เธอเสด็จทุกสถาน ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้ อิติปิโส

ภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์มาอยู่เหนือเกล้า ขออัญเชิญพระอิศวร มาอยู่

กลางหน้าผาก ขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่เบื้องซ้าย ขอ

อัญเชิญพระนารายณ์ มาอยู่เบื้องบ่าขวา ขออัญเชิญ

พระหนุมานมาเป็นพละกำลัง ขออัญเชิญพระพิฆเณศ มา

เป็นปัญญา ขออัญเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลาย ขอ

อัญเชิญพระพายมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพระพญานาค

มาเป็นสร้อยสังวาล ขออัญเชิญพระกาฬมาเป็นดวงใจ ว่า

ขอให้มนต์ พระคาถาใดๆทีข้าเริ่มร่ายเริ่มมนต์นั้น อย่าได้

พลาดพลั้ง ขอเชิญครู เฒ่าแต่หนหลัง พระฤาษีทั้ง ร้อย

แปด องค์ เดชะครูบาธิบายอันเลิส ล้ำคุณครูอยู่ในถ้ำ จงมา

ช่วยอวยชัยให้ข้าพเจ้า พุทธังประสิทธิมหา ประสิทธิ์ ธัมมัง

ประสิทธิมหาประสิทธิ์ สังฆังประสิทธิมหาประสิทธิ์ นะโม

ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัส

สะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะ

คะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ โอม องการพระประ

ถะมัง ตังแต่เกิดกำเนิดมา มีศักดาเตโชชัย ย่อมตกลงทีใด

บรรลัย ทีนั้น ดุจดวงพระสุริยัน แลเมฆฝนได้แสนโกฏอะ

สงขัย ย่อมหวั่นไหวไปทั่วทั้งโลกา ฝูงมารทั้งยักษาแล

กุมภัณฑ์ เทวาและครุฑากลัวศักดาพระพิรุณ เธอให้อภัยกู

เป็นพระกาฬ ทีจะประหารอันใดก็ทนไม่ได้ทั่วทุกทิศ กูจะ

สำแดงฤทธิ์พระพิรุณ ให้สำเร็จสมประสงค์ กูจะบันดาลลง

ในคงคาฝูงมัจฉาและกุมภี นาคี และมังกร สัตว์ร้ายก็ห่อน

เห็นไม่ทานทน พระสมุทรก็หวั่นไหว ให้ร้อนรนดังมีจิต จะ

ประสิทธิเป็นฉันท์ใดก็เป็นไปทุกหนแห่ง จะให้แห้งก็แห้ง

หาย จะให้มากก็มากมาย เลื่อนไหลมาดังจิตตะ วิญญาณ

กูจะบันดาลลงไปไหนป่าไม้ก็ร้อนรุ่มกลุ้มไปทั่ว ทั้งพง ไพร

พนาวัน ฝูงเทพเทวัน พฤกเทวดาที่โปงป่ากล้าแข้งก็สิ้นแรง

กำลังฤทธิ์ ย่อมมีจิตสโมสรร้องให้ พรเจริญชัย ให้เรือง

ฤทธิ์ไกร แก่กู เดชะพระบรมครูให้กูประสิทธิ์เลิส

บังเกิดเป็นถ้ำมณี มีตะบะ เดชะฤทธิ์ สัตว์ทีมีพิษงก็พึงกลัว

ฝูงกายะสิทธิย่อมคร้ามกลัว ตัว สั่นระริกระรัววิ่งมอบคลาน

ฝูงภัยพาลไม่ทานทน จะดับลงใน ดินสท้านกลัวทั่วจักวาล

กลัวพระโองการไม่ทานฤทธิประสิทธิ์ แท้ กูจะแก้

อาเพศทั้งหมดทีทำร้าย ประเทศไทยของกู กูจะแก้ ผีภูต

พลายทั้งหลายสารพัดพลายทั้งเจ็ดจำพวก ไอ้พวกตัวดี

มีพยศ อย่าอยู่ช้า เร่าพากันไปให้สิ้นถ้วนทุกตัว

ผีปีศาจอาเพศ อย่าอยู่ใน ประเทศไทยของพวกกู จงเร่งนี้กู

ไปพลัน ด้วยเดชะพระโองการ กูจะปราบฝูงผีทั้งหลาย

กูจะปราบลงซึงในหนนี้ ถึงกำด้นต้นคอมิ้ง ก็จะงอเดชดิ้น

สิ้นชีวาไม่ทานทน***ป่นเป็นผงคลี ด้วยเดชะพระบารมี

พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ นะคือพระกุกกุสันโธ โมคือพระโก

นาคมน์ พุทธคือพระกัสสป ธาคือพระศรีสากยะมุณีโคดม

บรมครู ยะคือพระศรี อริยะเมตตรัย ข้าพเจ้าจะขออารธนา

คุณพระพุทธเจ้ามาเป็นทีพึง แห่งสัตว์ อันขัดข้องอยู่ใน

ไทยนี้ พร้อมศัตรูทั้งหลายต่างๆจงไปให้พ้นจาก ประเทศ

ไทยนี้ พระศรีสากยะมุณี มีพระราชโองการให้กูจับฝูงผีและ

ไล่อาเพศ ทั้งหลาย ทีทำร้ายประเทศกู เหวยพวกมิ้งอย่า

อยู่ช้า กูจะผลาญมิ้งเสียให้บรรลัย น้ำพระทัยของพระ

พรหม กรุณาเมตตาต่อประเทศไทยของกู ทีขัดข้องมี

อันตราย ผีอยู่ส่วนผี พรายอยู่ส่วนพราย มนุทย์ทั้งหลายอยู่

ส่วนมนุทย์ ทั้งนาคครุฑและกุมกัณท์ จงอยู่ให้สบายกัน

ทั่วหน้า ไอ้คนจันไล่ ทักษิน ชินวัตร ก็จงไปอยู่ในนรก

แม้นมิ้งขืนขัดพระพุทโธวาทพระศาสดา กูจะอารธนา

พระพุทธเจ้าท่านมา ขับพวกมิ้งให้บรรลัยไปเดี้ยวนี้

พุทธังปัจจักขาขับ ธัมมังปัจจักขาขับ สังฆังปัจจักขาขับ

ระงับให้มันสูญหายละลายไปเดียวนี้ ยังมีพวกหนึ่ง เล่าพวก

คุณ พวกไสย ลมเพลมพัด คุณเนื้อคุณหนัง คุณแมวคุณ

หมู คุณปูคุณปลา คุณทั้ง๑๒ภาษา สารพัดคุณทั้งหลาย

ต่างๆนาๆทั้งคุณตะกั่ว ขอมสำหริดไทย คุณไม้ไผ่ผูกแยก

เป็นตีนกา ข้าพเจ้าขออารธนา คุณพระพุทธเจ้า

ทั้ง ๒๘ พระองค์จงมาช่วย เป่าทุกข์ร้อนแห่ง สรรพะ

อาเพศ เพศภัย ทีอยู่ในประเทศไทย ขออารธนาขับไล่มัน

เสียให้บรรลัยไปเดียวนี้ ด้วยพระอำนาจแห่ง

พระตันหังกะโร มหาวีโร เมธังกะโร มหายะโส สรณัง

กะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินะธะโรโกณทัญโญ ชะนะปา

โมกโข สุมังคะโร ปุริสาสะโก สุมะโน สุมะโนธีโร เรวโต

ระติวัฑฒโน โสภิโต คุณสัมปันโน อโนมะทัสสี ชนุตตโม

ปทุโม โลกะปัชโชโต นารโท จะระสารถี ปทุมุตตะโร

สัตตะสาโร สุเมโท อัปปะติปุคคโล สุชาโต สัพพะโลกัคโค

ปิยะทัสสี นะราสะโภ อัตถทัสสี การุนิโก ธัมมะทัสสี

การุนิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท สิธัตโถ อะสะโม โลเกติ

สโส วะโรปุสโส พุทโธวิปัสสี จะอนูปะโมสีขีสัพพะหิโต

สัตตาเวสภู สุขะหายะโก กุกกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะ

มะโน ระนัชชะโหกัสสโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักกะยะ

ปุงคะโว สัพเพอัตถะวีสะติ มหากรุณานุภาเวนะ สิทธิพุทธา

สิทธิธัมมา สิทธิสังฆา ประสีทธิเม พุทธาให้อาเพศและ

เคราะออกไปจากประเทศไทย หายสูญไป ณ.บัดเดี๋ยวนี้

พุทธาพุทธะปัสสี ธัมมาธัมมะปัสสี สังฆาสังฆะ ปัสสี คัจฉะ

อะมุมหิ โอกาเสติถาหิ โอมปลุกปลุกสารพัดกูจะปลุก

กูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่ปลุก ทั้งกรุงพาสี กูจะปลุกพระ

แม่ธรณี กูจะปลุกดาบสฤาษี ๔ พระ องค์ เธอจึงจะให้กู

ปลุกมนต์ และพระคาถาทั้งร้อย พระคัม ภีร์ กูจะปลุกทั้ง

พระฤาษีประไลยโกฏ เธอจึงจะออกพระโอฐ ให้กูปลุก

ผีโขมด และพลายมายา กูจึงจะปลุกทั้งเทวดาและ อิน

พรหม กูจะปลุกทั้งพระยมพระกาฬ กูจะปลุกทั้งพระจัตตุ

โลกบาดาลทั้ง ๔ พระองค์ กูจึงปลุก พระอิศวร

ทั้งพระนารายณ์ กูจะปลุกทั้งพระคีเนต กูจะปลุกทั้งพระ

พุทธคีนาย กูจะปลุกพระแม่อุมาคาวดี กูจะปลุกพระแม่

กาลี กูจะปลุกทั้ง พระมาตุลีให้มีฤทธิกล้าหาญ กูจะปลุกทั้ง

พระหนุมาน กูจะ ปลุกปลุกได้ถ้วนหน้าทุกประการ ปลุกทั้ง

พระประธาน กูจะ ปลุกทั้งพระเกษรและพระปรอด กูจะ

ปลุกพระฤาษีนารอด อันเธอทรง ยอดพระปิฎกกันไตร เธอ

จึงให้กูปลุกเครื่อง บริสุทธิ์ ตระกรุดแลพิศมร กูจะปลุกทั้ง

ผ้าประเจียดและ มงคลให้คงทนแคล้วคลาด กูจะปลุก

เครื่องเหล็กไหลและ ทองแดงด้วยสาตราอาคม อมสิทธิ

ฤทธิ กูจะปลุกทั้งหินผา แลเขี้ยวงา กูจะปลุกไม้ตำตาก

กูจึงปลุกได้สารพัดให้เป็น พระขรรค์ไชยศรี กูจะปลุกลูก

ประคำทั้งพระควัมบดี กูจะ ปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้า ทั้งอาเพศ

เพศภัย สารพัดกูจะปลุกลุก ลุกขึ้นมาทุกประการ โอมปลุก

ปลุกลุกขึ้น มารองรับ พระ ราชาโองการสวาหะ สวาโหมฯ

ของการสาปการแช่งของกู ว่ามันผู้ใด้ ทีคิดร้ายต่อประเทศ

ไทยกูตอนนี้ ขอให้ฉิบหายวายวอด โดนธรณีสูบไปเดียวนี้

มันผู้นั้นจงอยู่ในการสาปการแช่ง ของกู 1.ไอ้สารเลวทุกตัว

ทีคิดร้าย ต่อองค์พ่อหลวงชาวไทย

1.1พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร และตระกูลมันทั้งหมด

2 เนวิน ชิดชอบ 3.อลิสมันต์ พงศ์เรื่องรอง 4.ไอ้ตำรวจ

ทหารทุกตัวทีคิดร้ายต่อบ้านเมือง 5.ไอ้จตุพร พรมพันธ์

6.ไอ้วีระ มุสิกพงศ์ 7.ไอ้ณัฐวุติ ใส่เกื้อ 8.ไอ้สมัคร สุนทร

เวช 9.ไอ้สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 10.ไอ้ร้านค้าทุกร้าน ทีสนับ

สนุนพวกมัน 11.ไอ้ นัการเมื่องทุกตัวทีคิดร้าย

ต่อบ้านเมื่อง 12.ไอ้สุเทพ เทื่อกสุบัน 13. ไอ้บรรหาร

ศิลปะอาชา และลูกเมียมัน 14.ไอ้พวกหัวโล้นทีคิดร้ายต่อ

บ้านเมื่อง 15.ไอ้กระบวนการยุติธรรม ทีคิดร้ายต่อ

ประชาชน ในบ้านเมื่อง 16 ไอ้เฉลิมอยู่บำรุง ลูกเมียมัน

17 ไอ้จตุรงค์ ฉายแสง ลูกเมียมันพ่อแม่มันด้วย

18 ไอ้ กลุ่มเสื้อแดง ทุกตัว ทีให้ร้ายแผ่นดิน ทั้งทีรู้อยู่

แล้ว 19 ไอ้เหวง โตจิราการ และคนในครอบครัวมัน

20ไอ้สารเลวทุกตัวที ทำลายพระเดชานุภาพ

ของพ่อหลวง ของประชาชนชาวสยาม และนายก อภิสิทธิ์

พีน้องพันธมิตรพวกกูและทำลาย ประเทศชาติของกู

ทำลายป่าไม้ ลำธาร ภูเขา สรรพยากร ของประเทศกู ขอ

ให้พวกมิ้งจงฉิบหาย กันทั่วหน่า ภายในบัดนี้ ขอภูตผีปีศาจ

ทีรับคำสั่ง ของกูจงรีบไปนำความวิบัติ ให้ไปสู่พวกมัน ณ

บัดนี้ โอม สำหริด สำหริด ทันทีทันใด เดียวนี้พลุ่ง จุ่งมาสูบ

เอา เขาผู้บซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถเกียจกาย ว่ายกทู้ฟาด

พัน ควานแควนมัดสอก หอกดิ้นเด้าเท้าทก หลกเท้าให้ไป

มิทันตาย หงายระงมระงม ยมพบาลลากไป ไฟนรกปลาบ

ปลิ้นดิ้นพลาง เขาวางเหนืออพิจี ผู้บดีซี่อ ชื่อใครใจคด

ขบถแก่เจ้า ผู้ผ่านเกล้าอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดี ศรี

สินทร บรมมหาจักรพรรดิศรราชาธิราช ท่านมีอำนาจมีบุญ

คุณอเนก อันอาไศรยร่ม แลอาจข่มชัก หักกิ่งฆ่าอาจถอน

ด้วยฤทธานุภาพ บาปเบียนตนพันธุพวกพ้องญาติกามาไส้

ไขว้ใจจอดทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนทั้งหลายมาเพื่อ

จะทำขบถ ทดโทรหแก่เจ้าตนไส้ จงเทพยาดาฝูงนี้ให้ตาย

ในสามวัน อย่าให้ทันในสามเดือน อย่าให้เคลื่อนในสามบี

อย่าให้มีศุขสวัสดิเมื่อใด อย่ากินเข้าเพื่อไฟจนตาย ฯขอ

เป็นศรีแก่ข้าฯผู้มิได้คิดคดเป็นขบถต่อบ้านเมือง. .
 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุดยอดปะ วันที่ตอบ 2009-12-01 21:31:12 IP : 58.64.58.112


ความคิดเห็นที่ 7 (3142315)
avatar
เชื่อมั่น

สวดถอยหลังแล้วตายไม่ จริงหรอกคะ คาถาศักดิ์สิทธิ์ มีแต่ให้คุณ สามีเคยคลุ้มคลั่งแบบควบคุมไม่ได้ เหมือนโดนของ ก็เลยอธิษฐานจิตว่าจะท่อง 1 พัน จบ ขอให้ สามีหาย ท่องไป 700 จบ ได้ผลคะ หายเลย แล้วเราก็ท่องต่อให้ครบ ได้ผลแน่นอน ยิ่งถ้าเรามีจิตที่นิ่ง จะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยพรม น้ำมนต์ให้เราเย็นหัวตลอดเวลา เป็น ระยะ ทั้งวัน เลยคะ น้ำตาจะไหล เหมือน อาการปลื้มปิติ แบบนั้นเลย แต่ถ้าจิตไม่นิ่ง(คงเพราะฟุ้งซ่าน) อาการเหล่านี้ ก็ไม่เกิดคะ  ลองดูนะคะ เริ่มท่องครั้งแรกวัน พฤหัสจุดธูปบอกหลวงปู่โตท่านก่อน เพราะตอนแรกท่องยังไงก็ท่องไม่ได้ หงุดหงิดเลิกท่องทุกที จนต้องไปจุดธูป อธิษฐานขอสมเด็จอาจารย์ โต ให้ท่องให้ได้ ท่องได้แล้วอย่าลืม นั่นแหละถึงจะสำเร็จ ลองดูคะ คาถานี้ ดีจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น เชื่อมั่น วันที่ตอบ 2009-12-13 16:58:18 IP : 124.121.166.159


ความคิดเห็นที่ 8 (3155877)
avatar
อยากให้อ่านจริง ๆ

การสวดพระคาถาชินบัญชร จะต้องมีสมาธิในการท่อง เราเองก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะท่องได้ แต่ที่เชื่อว่าการสวดคาถาชินบัญชรเป็นมงคลกับเราคือ เมื่อก่อนเราจะถูกผีอำเกือบทุกคืน จนเราชินแล้วที่จะนอนไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนจะถูกผีอำตลอด เราก็เลยตั้งใจที่จะสวดพระคาถา เพื่อปกป้องทั้งเราและครอบครัวและแม่ของเราก็ไม่ค่อยสบาย ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี้ เราก็เลยมีแรงบรรดารใจที่ตั้งใจจะสวดและทางโรงเรียนก็ให้สวดทุกวันพุทธอยู่แล้ว เราฝึกสวดประมาณเกือบ 2 อาทิตย์ ฝึกวันละประมาณ 2-3 บท จนจำได้ทุกบท หลังจากนั้นเวลาเราขับรถไปโรงเรียนก็ขับมอไซค์ไปเรียนในเมืองกับน้องชายทุกวัน ไปกลับก็ประมาณ 60 กม.ได้ ทุกวัน และตอนเช้าเราก็จะสวดพระคาถาตลอดทางจนถึงโรงเรียนเพื่อที่เราและน้องจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัย และเราก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลย และก็ไม่ถูกผีอำด้วย แต่เราจะสัมภัสได้ว่าเหมือนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ไม่รู้สึกกลัวเลย แล้วเวลาที่แม่เราไม่สบายปวดเนื้อปวดตัว เราก็จะสวดพระคาถาอธิฐานให้อาการของแม่เราหายแล้วเราก็บีบนวดบริเวณที่แม่เราปวด แต่เราต้องตั้งใจสวดนะต้องมีสมาธิสักประมาณ 3 รอบ แม่เราก็บอกว่า เออรู้สึกดีขึ้น เหมือนตัวเบา ๆ และที่เห็นได้ชัดคือ ก่อนสอบเมื่อก่อนเราอ่านหนังสือสอบทีไรก็จำไม่ค่อยได้ ไม่เข้าใจเวลาสอบก็เลยทำไม่ค่อยได้ แต่พอเราเริ่มสวดพระคาถา เหมือนกับว่าเรามีสมาธิในการอ่านมากขึ้น ก็คือเวลาก่อนจะอ่านหนังสือเราจะนั่งสมาธิสวดพระคาถา ขอให้อำนาจแห่งพระคาถาชินบัญชรและสมเด็จปู่โตจงช่วยให้ข้าพเจ้า มีความจำและอ่านหนังสือให้เข้าใจด้วยเถอญ เราก็จะสวด 1รอบ แล้วก็ตั้งใจอ่าน ผลของการสอบก็คือเราสอบผ่านทุกวิชาและเกรดก็ดีขึ้น จากเมื่อก่อนได้ 3 กว่าหน่อย ๆ แต่หลังจากเราตั้งใจทำสมาธิในการสวดพระคาถาและอ่านหนังสือจิตใจเราก็จะไม่วอกแวก เราสอบได้ตั้ง3.80 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนความจำสั้นอย่างฉันสามารถทำข้อสอบได้ และจำได้ทุกหน้าที่เราอ่าน เจอข้อสอบเราก็จะทำได้ นี้แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาชินบัญชร ทำให้เรามีสมาธิมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เราหวังได้สำเร็จ และเราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวของเรา ขอให้ทุกท่านจงมีความตั้งใจ เคารพและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตา แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากให้อ่านจริง ๆ วันที่ตอบ 2010-01-22 14:54:46 IP : 203.130.145.99


ความคิดเห็นที่ 9 (3204670)
avatar
Tl2iCKZ

ทิพย์จักขุญาณ ต้องฝึกกสิณไฟ แสงสว่าง หรือกสิณสีขาว ไม่ใช่หรอน้อ หุหุ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tl2iCKZ วันที่ตอบ 2010-03-14 02:58:13 IP : 117.47.14.109


ความคิดเห็นที่ 10 (3211909)
avatar
ญานพระนเรศ

เทพทุกท่านขอเชิญรวมตัวเพื่อพิทักษ์แผ่นดิน ร่วมสาปส่งทรราชทักษิณ ได้ที่ www.facebook.com  หัวข้อ http://www.facebook.com/group.php?gid=108406572523594&ref=ts

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ญานพระนเรศ วันที่ตอบ 2010-04-19 18:51:23 IP : 58.8.30.85


ความคิดเห็นที่ 11 (3224767)
avatar
เพื่อนธรรม

สงสัยว่าภาวนาถอยหลัง ต้องถอยตามพยางค์ที่ออกหรือถอยเป็นคำ  เช่น  ธัมมานุภาเวนะ  เป็น  นะเวภานุธัมมา   หรือ  นะเวภานุมาธัม 

การถอย ถอยพยางค์หรือคำ  เช่น   ฉันรักโรงเรียนของฉัน    เป็น  ฉัน ของ เรียน โรง รัก ฉัน   หรือ  ฉัน ของ โรงเรียน รัก ฉัน

และเราจะรู้ได้อย่างไร  ว่าคำบาลี  แต่ละคำ สิ้นสุด ที่ตรงไหน

ผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อนธรรม วันที่ตอบ 2010-06-14 11:13:01 IP : 203.172.165.29


ความคิดเห็นที่ 12 (3228900)
avatar
แมน....เชียงใหม่

ไม่จริงหรอกครับเชื่อผมดิผมบวชมาเป็น10ปีสวดอิติปิโสถอยหลังยังมีเลยถ้าสวดมนต์แล้วทำให้คนตายคงไม่มีพระอรหันต์แล้วล่ะครับคนที่พูดนั้นแหละไม่มีศีล  สมาธิ  ปัญญา  เลยเอาพระธรรมมาเสียหายง่ะครับคนที่พูดน่ะถามจริงเคยสวดมนต์เช้าก่อนนอนไหมล่ะ.........พระธรรมของพระพุทธองค์นั้นแหละประเสิรฐ........ปล...ธรรมะไม่ทำให้คนตกต่ำ

ผู้แสดงความคิดเห็น แมน....เชียงใหม่ (nologo_hero-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-04 19:18:50 IP : 118.172.36.202


ความคิดเห็นที่ 13 (3235783)
avatar
ทางสายกลาง

 ผมขอแย้งความคิดเห็นของคอลลั่มที่6 ผมว่าคุณแสดงออกทางการเมืองมากกว่าที่จะให้ประโยชน์อันใดอันหนึ่งแก่ผู้อ่าน หาประโยชน์อะไรไม่ได้แม้แต่น้อยนิด ระวังคำสาปแช่งจะกลับเข้าตัวคุณเองตกนรกหมกใหม้ไปชัวกัปล์ชั่วกัลป์ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกต่อไป  ไม่มีที่ใหนหรอกคำแช่งของคุณจะสำฤทธิ์ผลไม่มี คุณพระ คุณเจ้า หรือเทพองค์ใหนๆสรรเสริญเยินยอคำแช่งคุณหรอก มีแต่ท่านสอนให้เราเป็นคนดีมีเมตา กรุณา เอื้อเพื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น ให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลอย่างน้อยสุดคือศีล 5 ผมใช้สติในการพิจรณาเรื่องต่างๆ ผมว่าทางที่ดีคุณควรไปโพสท์ลงในเว็บของคุณสนธิ ลิ้มทองกุลดีกว่ามั้งเหมาะสมกว่าอย่าเอาศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาฟ้าดินในสากลณ.โลกนี้ในจักรวาลนี้มาแปดเปื้ยนเลยมันบาปอีกอย่างไม่มีใครในชาติหรอกไม่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คำสอนของพระศาสนาก็บอกอยูแล้วว่าให้ใช้สติพิจรณาที่ที่เห็นอาจไม่ใช่ สิ่งที่สัมผัสอาจไม่จริง ท่านบอกให้ใช้สติพิจรณา ใตร่ตรองให้ถ้วนถี่ แต่ที่คุณใช้มันอารมณ์ล้วนๆ คุณลองคิดดูดีๆว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่  นักการเมืองทุกวันนี้ก็หวังเพียงผลประโยชน์ทางการเมือง ทรัพย์สินทีทุจริต หรืออำนาจทางการเมืองเท่านั้น และประโยชน์ของพวกพ้องที่ร่วมกันกินบ้านกินเมืองเหมือนทุกวันนี้ มีที่ใหนสั่งฆ่าประชาชนเป็นร้อยแล้วบอกไม่รู้เรื่องทั้งที่อำนาจออกคำสั่งมีคนเดียว ใหนคุณว่าคุณสนธิรักชาติแล้วเอาผ้า อนม.ติดเลือดไปเช็ดที่ ร.5 ทำไมใครกันแน่ที่ไม่รักชาติไม่รักพระมหากษัตริย์ กรุณาอย่าควายหรือเขาเอาหญ้าให้คุณกินทุกวัน หรือจูงจมูกคุณไปมัดกับหลักไวัทุกเช้า อย่างคุณเขาเรียกว่าบรมโครตโง่ควายมันยังฉลาดกว่าคุณเลยบ้านผมเรียกว่าควายสตวง มีที่ใหนศาลสั่งฟ้องล้มละลายไม่มีเงินไปชำระหนี้สิน แต่ฉลาดหรอกเงินควายสตวงไปตั้งพรรคการเมืองได้ฉลาดจริงๆ อีกอย่างคุณจำลองปากบอกว่าถือศีลแปดคุณอย่าดึงศาสนาลงมาต่ำเลยกับลัทธิบ้าๆของคุณจำลอง มีที่ใหนออกทีวีให้สัมภาสษ์ให้ทหารฆ่าประชาชนศีลข้อ 1 คุณจำลองยังไม่ผ่านเลย นับประสาอะไรกับศีลข้อ 8  ผมว่าคุณน่าจะไปอยู่กับคุณสุริยใสนะไปกินปราร้าเผื่อจะได้ประเทืองปัญญาขึ้นมาบ้างจะได้ฉลาดหรอกเอาเงินควายอย่างคุณไปตั้งพรรคการเมืองหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ผมจะบอกวิทยาทานให้คุณอีกอย่างศาสนาสอนว่าพระดีหรือไม่ดีอย่ากล่าวว่าหรือติฉินนินทาเด็ดขาดเพราะจะเป็นกรรมติดตัวไปทุกชาติทุกภพ นี่คุณแช่งมันร้ายแรงยิ่งกว่ากล่าวหาหรือนินทาไม่รู้กี่เทต่อกี่เท่า คุณควรไปคิดเอาเองนะว่าผลจะย้อนกลับมาหาคุณกี่เท่า.และอีกอย่างมองเหรียญอย่ามองด้านเดียวเดี๋ยวจะเป็นควายอย่างคุณ เวลามีลูกเกิดมาต้องรีบเปลี่ยนนามสกุลให้ทันทีนะไม่อย่างนั้นลูกคุณจะโง่เหมือนคุณคุณควาย.

ผู้แสดงความคิดเห็น ทางสายกลาง วันที่ตอบ 2010-08-06 10:04:25 IP : 110.168.90.18[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.