เสียงไก่ขัน....เอ้ก-อี-เอ้ก-เอ้ก.......
avatar
ก.เอ๋ย ก.ไก่


-เสียงไก่ขัน เอ้กอีเอ้กเอ้ก!!!!.....ในตอนเช้ามืด มันขันทำไม? และเพื่ออะไร?

-เสียงไก่ขัน เหมือนกับคำว่า"อยู่-ก็-รก-โลก" นั้น หมายความว่าอย่างไร?

-ไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่ เพราะอะไร?

 ผู้ตั้งกระทู้ ก.เอ๋ย ก.ไก่ :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-14 15:33:43 IP : 58.8.232.172


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2900110)
avatar
ห้วยเหิง
http://www.thaijunglefowl.com/topic-t271.html#3256
ผู้แสดงความคิดเห็น ห้วยเหิง วันที่ตอบ 2008-11-09 03:45:55 IP : 125.24.186.217


ความคิดเห็นที่ 2 (2900183)
avatar
พุทธญาณ แสงทิพย์อริยธรรม

-ไก่ตัวผู้ขันเพื่อเรียกร้องหา หรือเรียกความสนใจจากไก่ตัวเมียตามสัญชาติญาณการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของมัน บางคนก็ฟังแปลในทางดีว่าปลุกคนให้ "ตื่นจากหลับได้แล้ว" หมายถึงให้รีบลุกตื่นขี้นมาทำมาหากินได้แล้ว อย่ามันขี้เกียจนอนขี้เซานักเลย!!!......ให้ตื่นจากความหลับไหลลุ่มหลงมัวเมาในกิเลส กามคุณ ตัณหา อุปาทานได้แล้วนะพวกมนุษย์ทั้งหลาย!!!!......

บางคนก็แปลตำหนิคนชั่วหนักไปนิดหนึ่งว่า"อยู่ไปก็รกโลก" หรือ "อยู่ก็หนักแผ่นดิน"อะไรทำนองนั้น ก็ว่ากันไป

-คำถามสัพเพเหระ เรื่องโลกแตกที่ว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ หลวงปู่ดูลย์ อตุโลท่านก็เคยตอบไว้เหมือนกัน(ปกติหลวงปู่จะพูดสอนหรือตอบปัญหาธรรมสั้นๆตรงประเด็น แบบฟันธง เพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้น) โดยท่านตอบว่า "มันก็เกิดพร้อมกันนั่นแหละ" ส่วนใครจะแปลหรือหมายความอย่างไร? ท่านก็คงให้ไปคิดเอาเองกระมัง......

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธญาณ แสงทิพย์อริยธรรม (Buddhayan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-09 11:47:07 IP : 118.174.172.26


ความคิดเห็นที่ 3 (3246897)
avatar
fiona

fake lv bags gucci wallet fashionable handbags Most handbags louis vuitton on your Gucci handbag dont worry louis vuitton replica replica louis vuitton mens wallet.

ผู้แสดงความคิดเห็น fiona (icey-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 07:13:26 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 4 (3275222)
avatar
โมเสส หาระการณ์

ข้อ3น่ะไข่เกิดก่อนครับเพราะในยุคดึกดำบันอาจจะมีบรรณพบุรุษของไก่บังเอิญออกไข่มาเป็นไข่ไก่ก็ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น โมเสส หาระการณ์ วันที่ตอบ 2011-01-09 18:39:06 IP : 125.26.205.197


ความคิดเห็นที่ 5 (3276239)
avatar
ไม่มี

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความเห็นแก่ตัวในปรัชญาสังคมของโทมัส ฮอบส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท โดยการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดของทั้งสองแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ดังนี้วิจัยนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี วันที่ตอบ 2011-01-15 09:25:11 IP : 124.121.206.112


ความคิดเห็นที่ 6 (3276240)
avatar
ไม่มี

ความเห็นแก่ตัวในปรัชญาสังคมของโทมัส  ฮอบส์ เป็นการนำเอาสภาพอันแท้จริงของสังคมมาสัมพันธ์กับหลักการทางวิทยาศาสตร์และได้เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่โทมัส  ฮอบส์ เห็นว่า มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวเป็นการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในรูปแบบของความชอบและความเห็นแก่ตัวที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์  ในการตกลงที่มีเหตุผล ในองค์อธิปัตย์ของทุกคน โดยมีอำนาจบังคับให้มีการปฎิบัติตามที่เป็น สัญญาประชาคมในสังคมมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังในองค์อธิปัตย์กับในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ขัดแย้งและการต่อสู้  เพื่อประโยชน์ตน เพราะฮอบส์ เห็นว่า การกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็น  สภาวะทางธรรมชาติในรูปแบบของความต้องการที่จะแสวงหาอำนาจความกลัวตายเป็นการต่อสู้ตลอดเวลาระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพราะว่า ฮอบส์ คิดว่า สังคมกลายเป็นรัฐ  เพราะคนส่วนใหญ่ถูกผลักดันโดยความกลัว ย่อมแสดงออกและมอบฉันทะให้เป็นองค์อธิปัตย์  เพื่อความปลอดภัยของมหาชน ในการทำสัญญาประชาคมเพื่อให้เกิดความมั่นคง องค์อธิปัตย์อย่างสมบูรณ์  เป็นการบุกเบิกในทางกฎหมายที่จะจำแนกในความแตกต่างของกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติกฎหมายนั้นเป็นธรรม เพราะว่าฮอบส์ ถือว่า ศาสนามีระบบของกฎหมาย และได้พยายามแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือความรู้  และอะไรคือความเชื่อ เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า  เพราะมนุษย์ไม่อาจจะรู้รูปลักษณะต่าง ๆ ของพระเจ้าได้  องค์อธิปัตย์ไม่ได้มา จากพระเจ้าแต่มาจากการที่มนุษย์เลือกขึ้นมาอันเอง      

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี วันที่ตอบ 2011-01-15 09:28:45 IP : 124.121.206.112


ความคิดเห็นที่ 7 (3276242)
avatar
ไม่มี

ส่วนในสังคมพุทธปรัชญาเถรวาทมองว่าความเห็นแก่ตัวเป็นความทุกข์มนุษย์  ต่างแสวงหาสิ่งที่เป็นความสุข และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ พราะว่ามนุษย์ต่างก็ “รักสุข เกลียดทุกข์”  ทำให้มนุษย์ใฝ่หาเพื่อสนองตัณหาในความต้องการของตน ที่เกิดจากสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว ดังที่จิตวิทยาเน้นถึงพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว  เพราะว่าความต้องการที่ไม่เคยหยุดของมนุษย์  จึงทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวในกระทำทุกอย่างเพื่อสนองตัณหา ในมโนสัญชาตญาณที่เกิดจากส่วนลึกในจิตในของมนุษย์  เพราะพุทธปรัชญาเถรวาท  ถือว่า  ไม่มีใครอื่นที่มนุษย์จะรักมากกว่าตนเอง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า  “เราตรวจตราด้วยจิต ทั่วทุกทิศแล้ว ยังไม่พบผู้ที่เป็นที่รักกว่าตนในที่ไหนเลย”  ดังนั้นความเห็นแก่ตัวที่เป็นผลต่อตนและผู้อื่น  จะมีลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองและบุคคลอื่น  เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นในสังคมเดียวกัน  แต่ความเห็นแก่ตัวมิใช่เพียงว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ยังเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ  ที่มีลักษณะของความอยากได้สิ่งที่สนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕ โดยสัมพันธ์กับภาวะชีวิตที่จะอำนวยสิ่งที่ปรารถนาสิ่งนั้นๆ  ให้คงอยู่กับตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งในรูปแบบของความรู้สึกอยากได้ของคน ทำให้มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า “ตัณหา”หมายถึง  อยากในอำนาจ  ละเมิด  เบีนดเบียน  และครอบงำตน นั้นเอง  

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี วันที่ตอบ 2011-01-15 09:32:04 IP : 124.121.206.112


ความคิดเห็นที่ 8 (3276244)
avatar
ไม่มี

ดังนั้นแนวคิดเรื่องความเห็นแก่ตัวในปรัชญาสังคมของโทมัส ฮอบส์กับ                พุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ  การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดความสงบราบรื่นเรียบร้อย มีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  การนำหลักธรรมมาใช้ในสังคมก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  โดยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ที่แสดงออกถึงไมตรีจิต  เป็นช่วยลด “อัตตา” ความเป็นตัวตนของให้กับสังคมส่วนรวม  ให้เกิดประโยชน์มีความสุขอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า          “สาราณียธรรม” (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ดังนั้นความเห็นแก่ตัวในปรัชญาของโทมัส ฮอบส์  เป็นการอยูร่วมกันทางสังคมที่ใช้วิธีการต่างกันในการอยู่ร่วมทางสังคม  ในปรัชญาสังคมของโทมัส ฮอบส์เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่แข่งขันกัน ที่ เป็นอันตรายกับความมั่นคงของสังคมแบบอัตนิยม  ที่เกิดการรวมตัวกันเป็นสังคมเป็นรัฐมีอำนาจในรัฐ  ส่วนในสังคมของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นเป็นการพัฒนาเพื่อดำเนินไปสู่วิถีชีวิตที่เหมาะสมสร้างเสริมให้คนในสังคมมีจิตสำนึกเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างสังคม และสร้างคุณธรรมเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเกิดความสันติสุข ในปรัชญาสังคมของโทมัส ฮอบส์กับพุทธปรัชญาเถรวาทมีวิธีการต่างกันในการพัฒนาที่ต่างกัน และพัฒนาไปพร้อมๆกันเพื่อให้สังคมเกิดความสมดุลย์และอยู่ร่วมกันได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่มี วันที่ตอบ 2011-01-15 09:33:35 IP : 124.121.206.112[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.